Фундаментальні

1. Математичний аналіз процесів початкового руйнування пружних і пружно-пластичних тіл.

Керівник: д. фіз.-мат. н., професор Кіпніс Л.А.