Щодо конкурсу “2018 AGFUND International Prize”

  Відповідно до листа що найдійшов до Міністерства освіти і науки України від Міністерства закордонних справ України щодо умов конкурсу “2018 AGFUND International Prize”, оголошеного регіональною організацією “Програма розвитку країн Арабської (Перської) затоки” з метою відзначення державних та приватних проектів, спрямованих на боротьбу з бідністю, соціальною відчуженістю, соціально-економічною маргінальністю у всьому світі. Проектна пропозиція повинна висвітлювати інноваційних та творчий підхід, вдосконалювати знання у галузі людського розвитку та їх незалежному управлінні, сприяти освіті та підтримці здоров’я. Грошовий фонд конкурсу становить 1 млн. доларів США Читати повністюОголошення

Шановні читачі Наукового порталу!

 Редакційний відділ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини інформує про вихід у першому півріччі 2018 року збірників наукових праць та журналу, що входять до переліку фахових видань України, з електронними копіями яких є можливість ознайомитися на сайті бібліотеки УДПУ за посиланням: Читати повністюПро проведення інформаційно-комунікативного заходу «EUREKA info day»

 Міністерство освіти і науки України запрошує до участі у інформаційно- комунікативному заході «EUREKA info day», який відбудеться 5 жовтня 2018 року у приміщені Міністерства освіти і науки України за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, актова зала, 4 поверх.

 Метою заходу є інформування щодо участі у Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA», інтенсифікація впровадження інноваційних науково-технічних розробок у виробництво, здійснення конкурентоспроможних на світовому ринку досліджень та розробок невійськового призначення. Читати повністюНаціональна академія наук України оголошує конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи

 За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка. Читати повністюУвага!

З 12.07 до 24.07.2018 року Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини оголошує набір ЗА СТУПЕНЕМ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Аспірантура   (04744) 4-02-81   0679186929    0989756080
Спеціальність/освітня програма Форма навчання/

джерела фінансування

Термін навчання Вступні випробування
011 – Освітні, педагогічні науки денна(бюджет, контракт)/

заочна(контракт)

4 р. Іноземна мова

Загальна педагогіка

Теорія та історія педагогіки*

015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) денна(бюджет, контракт)/

заочна(контракт)

4 р. Іноземна мова

Теорія та методика професійної освіти

Професійна фахова підготовка (харчові технології)*

Професійна фахова підготовка (комп’ютерні технології)*

032 – Історія та археологія денна(бюджет, контракт)/

заочна(контракт)

4 р. Іноземна мова

Історія України

Всесвітня історія*

053 – Психологія денна(бюджет, контракт)/

заочна(контракт)

4 р. Іноземна мова

Загальна психологія

Вікова та педагогічна психологія*

073 – Менеджмент денна(бюджет, контракт)/

заочна(контракт)

4 р. Іноземна мова

Менеджмент

Менеджмент*

231 – Соціальна робота денна(бюджет, контракт)/

заочна(контракт)

4 р. Іноземна мова

Соціальна робота

Соціально-правовий захист*

Читати повністю