ДФ 74.053.013

НАКАЗ про утворення спеціалізованих вчених рад Анотація Свиридюк В. В. Дисертація Свиридюк В. В. Відгук офіційного опонента Радкевич В. О. Відгук офіційного опонента Гуревич Р. С. Висновок рецензента Осадченко І. І. Висновок рецензента Браславська О. В. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Свиридюк В. В.