Засідання Науково-технічної ради університету.

     18 вересня 2019 року відбулося перше у 2019/2020 н. р. засідання Науково-технічної ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

     Голова Науково-технічної ради – Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції ознайомила присутніх із планом роботи Науково-технічної ради університету на 2019/2020 н. р.; особливостями державної атестації університету в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності; тематикою проектів наукових робіт молодих учених.

     Також виступила Чирва Галина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури університету зі звітом про результати зарахування до аспірантури та докторантури університету у 2019 році.

     Зі звітом про атестацію наукової роботи стипендіатів Кабінету Міністрів України ознайомила присутніх Кравченко Оксана Олексіївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан факультету соціальної та психологічної освіти.

     З-поміж традиційних питань, що розглядалися на засіданні Науково-технічної ради:

  • про затвердження тем дисертаційних досліджень;
  • про рекомендування до друку праць викладачів університету;
  • про зміну теми дисертаційного дослідження;
  • про зміну наукового керівника;
  • про перейменування лабораторій.