Колегіум МІГуС

В рамках угоди про співпрацю між Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини і Університетом імені Адама Міцкевича в м. Познань підписаної 3 жовтня 2005 року було створено Польський культурно-освітній центр. Одним із напрямків діяльності Польського культурно-освітнього центру є Колегіум міжінституційних індивідуальних гуманітарних студій (МІГуС). Метою діяльності Колегіуму є створення сприятливих умов для проведення крос-дисциплінарних досліджень на теренах Польщі і України.Навчання студентів у Колегіумі триває три роки і  відбувається паралельно із навчанням на своєму факультеті. Це передбачає розширення спектру дисциплін, вивчення яких сприяє особистісному та професійному розвитку юнаків та дівчат.

Навчання у МІГуСі, яке триває три роки, також передбачає написання наукової роботи (кожен слухач Колегіуму обирає тему дослідження під час індивідуальних консультацій з науковим керівником). По завершенню МІГуСУ студени отримують сертифікат з додатком. Окрім цього, МІГуС – це можливість вивчати польську мову та культуру, а також брати участь у літніх мовних школах, академічних обмінах, програмах подвійного диплому.

Наша адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова 28, корпус №3, 113 аудиторія

e-mail: liliia.ohorodnyk@gmail.com

Nasz adres: Obwód Czerkaski m. Umań, ul. Sadowa 28, kampus № 3s., 113

e-mail: liliia.ohorodnyk@gmail.com