Конференції 2019

№ п\п

Назва конференції

Інформаційний лист

Відповідальна особа

Термін проведення

Міжнародні конференції

1.

Міжнародна
 інтернет-конференція
«Актуальні проблеми прикладної лінгвістики»

Українська
Російська
Англійська

к. філол. н, доц. Денисюк Василь Вікторович
Тел.:+380980123348
Е-mail: dvv2812@ukr.net,
dvv2812@rambler.ru

12–13 лютого
2019 р.

2.

Міжнародна науково-практична конференція
«Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст»

Українська
Російська
Англійська
к. п. н., доц. Бондарук Яна Володимирівна
Тел.:+380969593731
Е-mail: bondaruk.yana@ukr.net
18–19 квітня
2019 р.
3. Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» Українська
Російська
Англійська

к. п. н., доц. Калабська Віра Степанівна
Тел.:+380637902229
Е-mail: veravera@meta.ua;
к. п. н, доц. Побірченко Олена Михайлівна
Тел.:+380939943264
Е-mail: pobirchenkoolena@gmail.com;
к. п. н., доц. Сирота Зоя Миколаївна
Тел.:+380936481921
Е-mail: zns.48@ukr.net

18–19 квітня
2019 р.
4.

Третя Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти»

Українська
Російська
Англійська
д. п. н., проф. Осадченко Інна Іванівна
Тел.:+380635856291
Е-mail: osadchenkoinna1@gmail.com
16–17 травня
2019 р.
5.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку»

 

Українська
Російська
Англійська
к. е. н., доц. Бержанір Інна Анатоліївна
Тел.:+380680530645
Е-mail: kaf_financy@udpu.edu.ua

30–31 травня
2019 р.

6.

Четверта Міжнародна науково-практична конференція
«Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи»

Українська
Російська
Англійська
д. п. н., проф. Осадченко Інна Іванівна
Тел.:+380635856291
Е-mail: osadchenkoinna1@gmail.com

10–11 жовтня
2019 р.

7. VI Міжнародна науково-практична конференція
«Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи»
Українська
Російська
Англійська
к. п. н., доц. Калабська Віра Степанівна
Тел.:+380637902229
Е-mail: veravera@meta.ua; 

к. п. н. Куценко Сергій Володимирович
Тел.:+380931883545
Е-mail: tango8@ ukr.net

17–18 жовтня
2019 р.
8. ІІІ Міжнародна
інтернет-конференція
«Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів»
Українська
Російська
Англійська

к. п. н., доц. Макарчук Вікторія Вікторівна
Тел.:+380988394490
Е-mail: makarchukvika10@gmail.com

24 жовтня
2019 р.
Всеукраїнські конференції
1. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Життя і творчість Павла Тичини:
текст і контекст»
Українська
Російська

к. філол. н., доц. Лопушан Тетяна Володимирівна
Тел.:+380939022832
E-мail: voitrom@ukr.net

21 лютого
2019 р.

2. Всеукраїнська заочна студентська конференція
«Інноваційні
педагогічні технології в загальноосвітній школі»
Українська
Російська

к. п. н., проф. Коберник Галина Іванівна
Тел.: +380679984564
Е-mail: kaf.tpn@gmail.com

22 лютого
2019 р.
3. Всеукраїнська
інтернет-конференція
«Фізична культура
дітей, підлітків, молоді
та дорослого населення
в сучасному світі»
Українська
Російська
к. п. н. ст. викл. Осадченко Тетяна Михайлівна
Тел.: +380680529734
E-mail: osadchenko_tm@ukr.net

5 березня
2019 р.

4. VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Мистецька
освіта у контексті євроінтеграційних процесів»
Українська
Російська
к. п. н. Куценко Сергій Володимирович
Тел.: +380931883545
Е-mail: tango8@ ukr.net
14 березня
2019 р.
5.

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти»

Українська
Російська

к. п. н., доц. Андрощук Людмила Михайлівна
Тел.: +380678109298
E-mail: vizavi1974@ukr.net
к. п. н. Куценко Сергій Володимирович
Тел.: +380931883545
E-mail: kutsenko.udpu@gmail.com

15 березня
2019 р.
6. V Всеукраїнська
наукова конференція
«Актуальні дослідження суспільних наук»
Українська
Російська
к. соціол. н., доц. Бержанір Анатолій Леонідович
Тел.: +380677422796
Е-mail: bal8@ukr.net
21 березня
2019 р.
7.

ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція
«Гендерні аспекти підготовки фахівців соціально-психологічної сфери»

Українська
Російська
д. п. н., проф.
Кравченко Оксана Олексіївна
Тел.: +380633646305
Е-mail: okskravchenko@ukr.net
викл. Войтовська Алла Іванівна 

Тел.: +380674991030
Е-mail: alla.voytovskaya@gmail.com

21 березня
2019 р.
8. X Всеукраїнська студентська
інтернет-конференція
«Сучасні інформаційні технології в освіті і науці»
Українська
Російська
к. п. н., доц. Медведєва Марія Олександрівна
Тел.: +380639514645
E-mail:medvedeva-masha25@ukr.net

21–22 березня
2019 р.

9. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика»
Українська
Російська
д. п. н., проф. Демченко Ірина Іванівна
Тел.: +380931408727
Е-mail: irynadi67@gmail.com
28 березня
2019 р.
10.

Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція
«Сучасні філологічні дослідження: традиції
та інновації»

Українська
Російська
к. філол. н., доц.
Вінг Тетяна Олександрівна
Тел.: (04744)40493,
+380963970558
Е-mail: tetianapiontkovska@gmail.com; 

к. п. н., доц. Бондарук Яна Володимирівна
Тел.: +380969593731
Е-mail: bondaruk.yana@ukr.net

28 березня
2019 р.

11. Всеукраїнська
науково-практична інтернет-конференція
«Природничі науки
в системі освіти»
Українська
Російська

к. с.-г. н., ст. викл. Поліщук Тетяна Вікторівна
Тел.: +380674531905
Е-mail: mtv-1985@ukr.net

19 квітня
2019 р.

12. Всеукраїнська
студентська конференція
«Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики»
Українська
Російська
к. філол. н., доц. Коломієць Інна Іванівна
Тел.: (04744) 37896, +380973416624
Е-mail: ukrmova.metod@ukr.net

4 квітня
2019 р.

13.

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція присвячена всесвітньому Дню здоров’я
«Здоров’я для всіх»

Українська
Російська

к. п. н, доц. Соколенко Людмила Степанівна
Тел.: +380505214984
E-mail: yliyatanasiychuk@ukr.net

4 квітня
2019 р.

14. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов»
Українська
Російська

к. філол. н., доц. Розгон Валентина Володимирівна
Тел.: (04744) 37896;
+380975253023;
Е-mail: ukrmova.metod@ukr.net

4–5 квітня
2019 р.
15. ІІ Всеукраїнська
інтернет-конференція
«Сучасні інформаційні технології в освіті і науці»
Українська
Російська
к. п. н., доц. Медведєва Марія Олександрівна
Тел.: +380639514645
E-mail:medvedeva-masha25@ukr.net
11 квітня
2019 р.
16.

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи»

 

Українська
Російська

к. п. н., доц. Дубова Наталія В’ячеславівна
Тел: +380979655951
E-mail: naukatpf@udpu.edu.ua

16–17 квітня
2019 р
17.

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція
«Освітній процес початкової школи: досвід, проблеми, перспективи»

Українська
Російська
д. п. н., проф. Комар Ольга Анатоліївна
Тел.: +380677555733
E-mail: komar_olga@ukr.net
18–19 квітня
2019 р.
18.

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Сучасні тренінгові технології для
розвитку особистості: еко-тренінги»

Українська
Російська

к. псих. н., доц. Перепелюк Тетяна Дмитрівна
Тел.: +380988868768
Е-mail: perepeluk17@gmail.com
д. п. н. Осадченко Інна Іванівна
Тел. : +380635856291
Е-mail: osadchenkoinna1@gmail.com;
к. псих. н. Харченко Надія Анатоліївна
Тел.: +380968185061
Е-mail: kharchenkon.a@ukr.net;
к. псих. н., доц. Ольховецький Сергій Миколайович
Тел.: +380938729750,
Е-mail: hova@ua.fm

18–19 квітня
2019 р.
19. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Формування здоровʼязберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід»
Українська
Російська
к. п. н., доц. П’ясецька Наталія Анатоліївна
Тел.: +380967017666
Е-mail: n.pyasecka@gmail.com
18 квітня
2019 р.
20.

XVІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному дошкіллі»

Українська
Російська
викладач-стажист Чередник Анна Анатоліївна
Тел.: +38098886204,
+380930081192,
Е-mail: anytaleo2507@gmail.com
25 квітня
2019 р.
21. Всеукраїнська
науково-практична інтернет-конференція
«Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи»
Українська
Російська
к. п. н., проф.
Коберник Галина Іванівна
Тел.: +380679984564
Е-mail: kaf.tpn@gmail.com
26 квітня
2019 р.
22. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційна діяльність сучасного вихователя в інформаційному просторі»
Українська
Російська
д. п. н., проф. Семчук Світлана Іванівна
Тел. +380637806788
Е-mail: 19641971s@gmail.com
16 травня
2019 р.
23. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Соборність України як інтегральний чинник нації, держави, суспільства»
Українська
Російська

к. і. н., ст. викл. Чучалін Олександр Петрович
Тел.: +380936482100
Е-mail: aleksandr02.1989@gmail.com

17 травня
2019 р.

24.

ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція
«Про соціальну особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти»

Українська
Російська
д. п. н., проф. Кравченко Оксана Олексіївна
Тел.: +380633646305
Е-mail: okskravchenko@ukr.net
21 травня
2019 р.
25. Всеукраїнська
науково-практична інтернет-конференція
«Інновації в освітньому середовищі закладів освіти: надбання та перспективи»
Українська
Російська
д. п. н., проф. Комар Ольга Анатоліївна
Тел.: +38067755733
E-mail: komar_olga@ukr.net
8–9 жовтня
2019 р.
26. Всеукраїнська
науково-практична інтернет-конференція
«Інновації в освіті: здобутки та перспективи»
Українська
Російська
к. п. н., проф. Коберник Галина Іванівна
Тел.: +380679984564
Е-mail: kaf.tpn@gmail.com

11 жовтня
2019 р.

27. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи»
Українська
Російська
к. п. н., доц. Балдинюк Олена Дмитрівна
Тел.: +380679631148
E-mail: lenabaldyniuk@gmail.com
к. п. н., ст. викл.Карпич Ірина Олександрівна
Тел.: +380937142727
E-mail: irina.karpich@ukr.net
11–12 жовтня
2019 р.
28.

II Всеукраїнська науково-практична конференція
«Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї»

Українська
Російська
к. п. н., доц. Мельникова Ольга Миколаївна
Тел.: +380634699494
Е-mail: olga@maistruk.com
17 жовтня
2019 р.
29. VIІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція
«Теоретичні та практичні аспекти розвитку психології в Україні»
Українська
Російська
к. псих. н., доц. Перепелюк Тетяна Дмитрівна
Тел.: +380988868768
Е-mail: perepeluk17@gmail.com;
викл. Філатова Тетяна Сергіївна
Тел.:+380967033258
Е-mail: tatjana_filatova@ukr.net
31 жовтня
2019 р.
30. V Всеукраїнська
науково-практична інтернет-конференція
«Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті»
Українська
Російська
д. п. н., проф. Совгіра Світлана Василівна
Тел.: +380679357674;
д. п. н., проф. Браславська Оксана Володимирівна
Тел.: +380505462253;
к. географ. н., доц. Ситник Олексій Іванович
Тел.: +380987324118
Email: sytnykuman@gmail.com

15 листопада
2019 р.

31.

VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів
«Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (учасники заходу: викладачі, молоді науковці, студенти)

Українська
Російська
к. е. н., доц. Чвертко Людмила Андріївна
Тел.: +380976188989
Е-mail: kaf_financy@udpu.edu.ua

31 жовтня – 1 листопада
2019 р.

32. Всеукраїнська
науково-практична інтернет-конференція
«Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика»
Українська
Російська
викл. Ільченко Сергій Сергійович
Тел.: +380967065784
E-mail: sergiy130587@gmail.com
5 листопада
2019 р.
33. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Професійна підготовка вихователів до педагогічної творчості: від теорії до практики»
Українська
Російська
д. п. н., проф. Гаврилюк Світлана Миколаївна
Тел.: +380678778131
Е-mail: svetlanagavrulyik@gmail.com

12 листопада
2019 р.

34.

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Християнські цінності
в системі освіти: теорія, традиції, практика»

Українська
Російська

к. і. н., ст. викл. Чучалін Олександр Петрович
Тел.: +380936482100,
+380681498350
E-mail: aleksandr02.1989@gmail.com;
к. і. н., доц.
Гордієнко Галина Миколаївна
Тел.: +380971465052
E-mail: liskovets62@gmail.com

14 листопада
2019 р.

35. XІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція
«Актуальні соціально-філософські проблеми сучасності»
Українська
Російська
к. соціол. н., доц. Бержанір Анатолій Леонідович
Тел.: +380677422796
Е-mail: bal8@ukr.net

21 листопада
2019 р.

36.

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Археологічні читання пам’яті видатного вченого-археолога В. О. Круца»

Українська
Російська
д. і. н., проф. Біляєва Світлана Олександрівна
Тел.: +3806ЗЗ897052
E-mail: svitbil@ukr.net

22 листопада
2019 р.

37. IX Всеукраїнська
науково-практичнаінтернет-конференція
«Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика»
Українська
Російська
к. п. н., доц. Бойченко Валентина Василівна
Тел.: +380503916076
E-mail: boichenko.v@gmail.com
24 листопада
2019 р.
38.

V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція присвячена Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом
«Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІДу»

Українська
Російська
викл. Танасійчук Юлія Миколаївна
Тел.: +380978780117
E-mail: yliyatanasiychuk@ukr.net
28 листопада
2019 р.
39.

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція
«Проблеми і перспективи розвитку освіти ХХІ століття»

Українська
Російська
д. п. н., проф. Комар Ольга Анатоліївна
Тел.: +38067755733
E-mail: komar_olga@ukr.net
5–6 грудня
2019 р.
40.

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери»

Українська
Російська
д. п. н., доц. Албул Ірина Володимирівна
Тел.: +380680169551
E-mail: alirvol@gmail.com
18 квітня
2019 р.