КОНФЕРЕНЦІЇ 2021

Лист про про перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки 2021  році

Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2021 році


пп
Назва конференціїІнформаційний листВідповідальна особаТермін проведення
МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
1.Міжнародна Інтернет-конференція
«Актуальні проблеми прикладної лінгвістики»
Українською мовою
English
канд. філол. наук, проф.
Цимбал Наталія Андріївна
Тел.: +380674708559
Е-mail: tsymbal.nat@gmail.com
16-17 лютого
2021 р.
2.ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі»
Українською мовою
English
канд. пед. наук, доц.
Осадченко Тетяна Михайлівна
Тел.: +380680529734
Е-mail: osadchenko_tm@ukr.net
12 березня
2021 р.
3.IV Міжнародна науково-практична конференція
«Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін»
Українською мовою
English
канд. пед. наук, доц.
Калабська Віра Степанівна
Тел.: +380637902229
Е-mail: veravera@meta.ua
9-10 квітня
2021 р.
4.ІV Міжнародна науково-практична
Інтернет-конференція
«Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст»
Українською мовою
English
канд. пед. наук, доц.,
Бондарук Яна Володимирівна
Тел.: +380969593731
Е-mail: bondaruk.yana@ukr.net
16 квітня
2021 р.
5.VІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти»
Українською мовою
English
канд. пед. наук, проф.,
Андрощук Людмила Михайлівна
Тел.: +380678109298
Е-mail: vizavi1974@ukr.net
23 квітня
2021 р.
6.Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Проблеми інструментального виконавства в умовах сучасної мистецької освіти»
Українською мовою
English
старший викладач
Бойко Ірина Михайлівна
Тел.: +380931873258
Е-mail: royalsolo2014@gmail.com
29 квітня
2021 р.
7.IІ Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні проблеми обдарованності особистості»
Українською мовою
English
д-р пед. наук, проф., проф.
Осадченко Інна Іванівна
Тел.: +380995206754
Е-mail: osadchenkoinna1@ukr.net
20-21 травня
2021 р.
8.Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні інноваційні технології у дошкільній освіті»
Українською мовою
English
д-р пед. наук, проф.
Кушнір Валентина Миколаївна
Тел.: +380991778412
Е-mail: valkushnir@gmail.com
21 травня
2021 р.
9.V Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти»
Українською мовою
English
д-р пед. наук, проф., проф.
Осадченко Інна Іванівна
Тел.: +380995206754
Е-mail: osadchenkoinna1@ukr.net
21-22 травня
2021 р.
10.Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасне мистецтво: науково-методичний та практичний аспекти»
Українською мовою
English
старший викладач
Бойко Ірина Михайлівна
Тел.: +380931873258
Е-mail: royalsolo2014@gmail.com
23 вересня
2021 р.
11.ІI Міжнародна науково-практична конференція
«Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи»
Українською мовою
English
д-р пед. наук, проф., проф.
Осадченко Інна Іванівна
Тел.: +380995206754
Е-mail: osadchenkoinna1@gmail.com
7-8 жовтня
2021 р.
12.VІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи»
Українською мовою
English
д-р пед. наук, проф., проф.
Осадченко Інна Іванівна
Тел.: +380995206754
Е-mail: osadchenkoinna1@gmail.com
8-9 жовтня
2021 р.
13.IV Міжнародна науково-практична інтернет– конференція
«Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів»
Українською мовою
English
д-р. пед. наук, доц.
Макарчук Вікторія Вікторівна
Тел.: +380988394490
Е-mail: kafvtpt@gmail.com
21 жовтня
2021 р.
14.VІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи»
Українською мовою
English
канд. пед. наук, доц.
Калабська Віра Степанівна
Тел.:+380637902229
Е-mail: veravera@gmail.com
21-22 жовтня
2021 р.
15.VІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Молодь, освіта, наука та мистецтво»
Українською мовою
English
канд. пед. наук, доц.
Калабська Віра Степанівна
Тел.:+380637902229
Е-mail: veravera@gmail.com
25-26 листопада
2021 р.
ВСЕКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ
1.Всеукраїнська студентська наукова конференція
«Україна крізь віки»
(Процес українського державотворення. До 30-ї річниці проголошення незалежності України)
Завантажитид-р. іст. наук, проф.
Кузнець Тетяна Володимирівна
Тел.: +380973039177
Е-mail: tetiana.kuznets@gmail.com
17 лютого
2021 р.
2.Всеукраїнська студентська наукова конференція
"Інноваційні освітні технології в Україні: теорія та практика"
Завантажитид-р. пед. наук, проф.
Муковіз Олексій
Павлович
Тел.: +380965086368
Е-mail: kaf.tpn@gmail.com
26 лютого
2021 р.
3.Всеукраїнська студентська наукова конференція
"Теорія та практика психокорекції особистості"
Завантажитиканд. псих. наук
Вахоцька Ірина Олександрівна
Тел.: +380501887492
Е-mail: vahocka.irina@gmail.com
18 березня
2021 р.
4.VІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція
«Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів»
Завантажитиканд. пед. наук, старший викладач
Коваленко Анатолій Сергійович
Тел.: +380636791426
Е-mail: kovalenkonext.as@gmail.com
18 березня
2021 р.
5.ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція
«Сучасні філологічні дослідження: традиції та інновації»
Завантажитиканд. пед. наук, доц.
Бондарук Яна Володимирівна
Тел.: +380969593731
Е-mail: bondaruk.yana@ukr.net
19 березня
2021 р.
6.Історико-біографічна конференція
«Уманщина в іменах»
Завантажитид-р. іст. наук, проф.
Кузнець Тетяна Володимирівна
Тел.: +380973039177
Е-mail: tetiana.kuznets@gmail.com
24 березня
2021 р.
7.Всеукраїнська науково-практична конференція
«Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика»
Завантажитид-р пед. наук, проф.
Малишевська Ірина Анатоліївна
Тел.: +380932255113
Е-mail: irynamalysh66@gmail com
25 березня
2021 р.
8.VІІ Всеукраїнська наукова конференція
«Актуальні дослідження суспільних наук»
Завантажитиканд. соціол. наук, доц.
Бержанір Анатолій Леонідович
Тел.: +380677422796
Е-mail: k_susp_disp@udpu.edu.ua
25 березня
2021 р.
9ХІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція
«Сучасні інформаційні технології в освіті і науці»
Завантажитиканд. пед. наук, доц.
Медведєва Марія Олександрівна
Тел.: +380974350348
Е-mail: m.o.medvedeva@udpu.edu.ua
26-27 березня
2021 р.
10.ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція присвячена всесвітньому Дню здоров’я
«Здоров’я для всіх»
Завантажитиканд. пед. наук, доц.
Соколенко Людмила Степанівна
Тел.: +380505214984
Е-mail: yliyatanasiychuk@ukr.net
6 квітня
2021 р.
11.Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики»
Завантажитиканд. філол. наук, доц.
Коломієць Інна Іванівна
Тел.: +380973416624
Е-mail: ukrmova.metod@ukr.net
7-8 квітня
2021 р.
12.Всеукраїнська науково-практична конференція
«Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги»
Завантажитиканд. псих. наук
Ольховецький Сергій Миколайович
Тел.: +380682270437
Е-mail: serhiy.olhovetskyy@udpu.edu.ua
8-9 квітня
2021 р.
13.ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: погляд у майбутнє»
Завантажитиканд. пед. наук, доц.
Дубова Наталія Вячеславовна
Тел.: +380979655951
Е-mail: naukatpf@udpu.edu.ua
14-15 квітня
2021 р.
14.ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти:
досвід та перспективи»
Завантажитиканд. пед. наук, доц.
Дубова Наталія Вячеславовна
Тел.: +380979655951
Е-mail: naukatpf@udpu.edu.ua
14-15 квітня
2021 р.
15.Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов»
Завантажитиканд. філол. наук, доц.
Розгон Валентина Володимирівна
Тел.: +380975253023
Е-mail: ukrmova.metod@ukr.net
14-15 квітня
2021 р.
16.Всеукраїнська науково-практична конференція
«Формування здоровʼязберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід»
Завантажитиканд. пед. наук, доц.
П’ясецька Наталія Анатоліївна
Тел.: +380967017666
Е-mail: n.pyasecka@gmail.com
15 квітня
2021 р.
17.Всеукраїнська науково-практична конференція
«Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності практичного застосування»
Завантажитивикладач
Козак Ольга Юріївна
Тел.: +380934994196
Е-mail: kozakolha30@gmail.com
15 квітня
2021 р.
18.ІІ Всеукраїнська студентська інтернет – конференція
«Освітній процес початкової школи: досвід, проблеми, перспективи»
(Збірник "Перші кроки на ниві наукових досліджень")
Завантажитид-р пед.наук. проф.
Комар Ольга Анатоліївна
Тел.: +380677665733
Е-mail: fakam110@ukr.net
15-16 квітня
2021 р.
19.Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«Природничі науки в системі освіти»
Завантажитиканд. екон. наук, доц.
Манзій Олена Павлівна
Тел.: +380679650147
Е-mail: o.manzii@ukr.net
19 квітня
2021 р.
20.ХІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція
«Сучасні інформаційні технології в освіті і науці»
Завантажитиканд. пед. наук, доц.
Медведєва Марія Олександрівна
Тел.: +380974350348
Е-mail: m.o.medvedeva@udpu.edu.ua
22-23 квітня
2021 р.
21.Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери»
Завантажитиканд. пед. наук, доц.
Албул Ірина Володимирівна
Тел.: +380680169551
Е-mail: albuliv1977@gmail.com
22-23 квітня
2021 р.
22.VІ Всеукраїнська науковj-практична інтернет-конференція
«Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи»
Завантажитид-р. пед. наук, проф.
Муковіз Олексій
Павлович
Тел.: +380965086368
Е-mail: kaf.tpn@gmail.com
29 квітня
2021 р.
23.XІХ Всеукраїнська студентська науково практична конференція
«Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному дошкіллі»
Завантажитиканд. пед. наук, доц.
Залізняк Алла Миколаївна
Тел.: +3809307662802
Е-mail: zalsznyak@i.ua
29 квітня
2021 р.
24.Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи»
Завантажитиканд. пед. наук, ст. викл.
Карпич Ірина Олександрівна
Тел.: +380937142727
Е-mail: irina.karpich@ukr.net
12 жовтня
2021 р.
25.Всеукраїнська науково–практична інтернет–конференція
«Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи»
Завантажитид-р пед. наук, проф.
Комар Ольга Анатоліївна
Тел.: +380677555733
Е-mail: fakam110@ukr.net
7-8 жовтня
2021 р.
26.Х-та Всеукраїнська наукова
Інтернет-конференції
“Актуальні питання психології: теорія, методика, практика"
Завантажитиканд. псих. наук, доц.
Гриньова Наталія В’ячеславівна
Тел.: +380635787430
Е-mail: grineva-n@ukr.net
25-26 жовтня
2021 р.
27.ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика»
Завантажитиканд. наук з фіз. вих. і спорту, ст. викл.
Ільченко Сергій Сергійович
Тел.: +380967065784
Е-mail: sergiy130587@gmail.com
2 листопада
2021 р.
28.Всеукраїнська наукова конференція
«Християнські цінності в глобалізованому світі»
Завантажитид-р. іст. наук, проф.
Кузнець Тетяна Володимирівна
Тел.: +380973039177
Е-mail: tetiana.kuznets@gmail.com
10 листопада
2021 р.
29.Всеукраїнська наукова конференція
«Соціально-економічний і політичний розвиток країн Східної Європи у XVIII–XIX ст.»
Завантажитиканд. пед. наук, проф.
Горохівський Петро Іванович
Тел.: +380639496687
Е-mail: kvip.udpu@gmail.com
11 листопада
2021 р.
30.Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуалізація творчого професійного потенціалу майбутніх фахівців дошкільної освіти»
Завантажитид-р пед. наук, доц.
Гаврилюк Світлана Миколаївна
Тел.: +380678778131
Е-mail: svetlanagavrulyik@gmail.com
12 листопада
2021 р.
31.VIІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів
«Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»
Завантажитиканд. екон. наук, доц.
Бержанір Інна Анатоліївна
Тел.: +380976188989
Е-mail: berzhanir.i@udpu.edu.ua
18 листопада
2021 р.
32.ІІ Всеукраїнська студентська інтернет – конференція (для магістрантів)
«Проблеми і перспективи розвитку освіти XXI століття»
(Збірник "Здобутки молодих науковців")
Завантажитид-р пед. наук, проф.
Комар Ольга Анатоліївна
Тел.: +380677665733
Е-mail: fakam110@ukr.net
18-19 листопада
2021 р.
33.Науково-практична конференція
«Сучасні фізичні знання як основа інтеграції змісту шкільної природничої освіти»
Завантажитид-р пед. наук, проф.
Мартинюк Михайло Тадейович
Тел.: +380679189370
Е-mail: nauka.kaf_famv@ukr.net
24-25 листопада
2021 р.
34.ІII Всеукраїнська науково-практична конференція
«Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї»
Завантажитиканд. пед. наук, доц.
Мельникова Ольга Миколаївна
Тел.: +380634699494
Е-mail: olga@maistruk.com
25 листопада
2021 р.
35.XІV Всеукраїнська студентська наукова конференція
«Актуальні соціально-філософські проблеми сучасності»
Завантажитиканд. соціол. наук, доц.
Бержанір Анатолій Леонідович
Тел.: +380677422796
Е-mail: bal8@ukr.net
25 листопада
2021 р.
36.Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«Інновації в початковій освіті: здобутки та перспективи»
Завантажитид-р. пед. наук, проф.
Муковіз Олексій
Павлович
Тел.: +380965086368
Е-mail: kaf.tpn@gmail.com
25 листопада
2021 р.
37.ХІ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція
«Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика»
Завантажитиканд. пед. наук, доц.
Бойченко Валентина Василівна
Тел.: +380503916076
Е-mail: boichenko.v@gmail.com
25 листопада
2021 р.
38.Всеукраїнська науково-практична конференція
«VII археологічні читання пам’яті видатного вченого-археолога В.О. Круца»
Завантажитиканд. пед. наук, проф.
Горохівський Петро Іванович
Тел.: +380639496687
Е-mail: kvip.udpu@gmail.com
26 листопада
2021 р.
39.V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в екологічній, географічній та хімічній освіті»
Завантажитид-р. пед. наук, проф.
Браславська Оксана Володимирівна
Тел.: +380505462256
Е-mail: oksana.braslavska@udpu.edu.ua
27 листопада
2021 р.
40.ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
присвячена Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом
«Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формуваннямотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІДу»
Завантажитидоц. мед.-біолог. основ фіз. культ.
Бойко Юлія Степанівна
Тел.: +380681347860
Е-mail: yulya-boyko-73@ukr.net
1 грудня
2021 р.