Математичні науки та природничі науки

Факультет фізики, математики та інформатики
Кафедра фізики і астрономії та методики їх викладання
Кафедра вищої математики та методики навчання математики
Кафедра інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій
Природничо-географічний факультет
Кафедра біології та методики її навчання
Кафедра географії та методики її навчання
Кафедра хімії, екології та методики їх навчання