«Наука. Освіта. Молодь»

25 квітня 2019 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбулася ХІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців «Наука. Освіта. Молодь».

Організаторами конференції стали Студентське наукове товариство, Рада молодих науковців, відділ науково-технічного розвитку та європейської інтеграції, видавничо-редакційний відділ університету.

 Проведення конференції стало гарною традицією в університеті та сприяє залученню талановитої молоді до наукових досліджень, розвитку критичного мислення та інноваційної діяльності в умовах європейської інтеграції, розкриттю наукового та творчого потенціалу студентів та молодих науковців.

 У роботі конференції взяло участь близько 150 студентів і молодих науковців із закладів вищої освіти України та зарубіжжя, а саме: Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Черкаського державного технологічного університету, Карагандинського державного університету Є. А. Букетова (Караганда, Республіка Казахстан), Софійського університету ім. Св. Климента Охридського (Софія, Болгарія), The Moi University (Елдорет, Кенія).

Оргкомітет конференції висловлює щиру подяку всім учасникам та співорганізаторам за доброзичливу атмосферу та плідну співпрацю.