НАУКОВА МОЛОДЬ УНІВЕРСИТЕТУ (з досвіду розробки наукової теми «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму»)

Науково-дослідна робота молодих учених є невід’ємною складовою ефективної діяльності університету.

Яскравим прикладом успішної реалізації означеного напряму є діяльність молодих учених університету з розробки науково-дослідних робіт, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

З-поміж інших, наукова тема «Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму» (державний реєстраційний номер: 0119U103978; напрям фінансування: фундаментальні дослідження). Керівник теми – Кравченко Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. Роки виконання: 2020-2022 рр.

Мета роботи: розробити та апробувати систему соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму.

За друге півріччя 2020 року науковцями було підготовлено та видано:

 • зарубіжну монографію «Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries» («Актуальні проблеми впровадження інклюзивного туризму в Україні та за кордоном»);
 • монографію «Громадські організації та спілки осіб з інвалідністю як субʼєкти надання соціальних та реабілітаційних послуг засобами інклюзивного туризму в громаді» (Кравченко О. О., Коляда Н. М, Каштан С. М., Молоченко І. А.);
 • навчальний посібник «Булінг та кібербулінг як соціальна проблема в Україні» (укладачі: Коляда Н. М., Кравченко О. О., Албул І. В., Підвальна Ю. В., Песоцька Ю.);
 • навчально-методичний посібник «Організація виховного процесу у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку»(укладачі: Коломієць Н. А.; Резніченко І.Г.);
 • розділ «Інклюзивний туризм як наукова проблема: міждисциплінарний підхід» до колективної монографії, яка буде видана закордонним видавництвом на території Європи, на тему: «Теоретичні та практичні аспекти розвитку європейського наукового простору» (Кравченко О. О.).
 • взято участь у підготовці третього випуску вітчизняного науково-популярного та навчального журналу «Неформальна освіта: кращі практики і проєкти».

З практичної точки зору заслуговує на увагу:

 • відкриття у лютому 2020 року Молодіжного центру «START»;
 • реалізація інноваційного проєкту для студентів – Skills Hub;
 • участь у дослідженні Державного інституту сімейної та молодіжної політики України з метою аналізу ситуації щодо використання молодіжними працівниками онлайн-платформ та Інтернет-ресурсів для здійснення молодіжної роботи;
 • участь у реалізації ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді»;
 • участь у реалізації проєкту «Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу» у межах програми «Student Action: Програма розвитку лідерських компетенцій студентів» Британської Ради;
 • триває реалізація міжнародного проєкту «Активні громадяни» – програми Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку.
 • підготовлено проєкт «Забезпечення доступності споруд для здобувачів з інвалідністю» до конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку Черкащини, які можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2021 році;
 • підготовлено проєкт «Центр зайнятості та професійного розвитку для молоді м. Умані» у конкурсі бізнес-планів «Банк молодіжних ініціатив», серед молоді міста Умані;
 • розроблено проєкт соціальної дії, направленого на подолання та пом’якшення наслідків та протидію поширення пандемії COVID-19 в Україні від програми «Активні громадяни» Британської ради за темою «Вчимося разом чути та долати соціальну ізоляцію».

На особливу увагу заслуговують наукові успіхи студентів, які є розробниками держбюджетної теми.

 • студенти Гайдрик К., Калюженко А. – отримали диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності Соціальна робота, тема: Молодіжна робота у закладах вищої освіти. (квітень, 2020 р.);
 • студентка Кравченко Анна – отримала диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Гендерні дослідження» на базі Херсонського державного університету (квітень 2020 р.);
 • троє студентів стали учасниками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» на базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (травень 2020 року): Гусейнова Наталія та Рудакова Наталія ««Інклюзивний туризм як інноваційний підхід соціальної адаптації студентів-першокурсників з інвалідністю» (науковий керівник – д-р пед. наук, проф. Кравченко О. О.); Загоруйко Віолетта «Розвиток обдарованості у студентської молоді в умовах діяльності центру соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного ребілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів» (науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Албул І.В.).