Наші вітання!

Вітаємо Годованюк Тетяну Леонідівну із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика), а також наукового керівника – доктора педагогічних наук,професора, професора кафедри математики і теорії та методики навчання математики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Бевз Валентину Григорівну. Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів та натхнення у майбутніх наукових пошуках.