Нормативно-правова база

Положення про академічну мобільність педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про Польський культурно освітній центр

Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Кабінет Міністрів України

Закон України про освіту