ОГОЛОШЕННЯ!

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.02

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини  відбудуться захисти дисертаційних досліджень:

15 квітня 2021 року

11.00 год.

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання

Житнухіна Катерина Павлівна

«Формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів»

Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор

Осадченко Інна Іванівна,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

 

 

Офіційні опоненти:

 

доктор педагогічних наук, доцент

Сопівник Ірина Віталіївна,

Національний університет біоресурсів
і природокористування України,

в. о. завідувача кафедри соціальної роботи та реабілітації;

 

кандидат педагогічних наук, доцент

Потапюк Лілія Миколаївна,

Луцький національний технічний університет,

доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.02

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини  відбудуться захисти дисертаційних досліджень:

15 квітня 2021 року

13.00 год.

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання

Литвиненко Оксана Георгіївна

«Формування соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності»

Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор

Тернопільська Валентина Іванівна,

Київський університет імені Бориса Грінченка,

професор кафедри теорії та історії педагогіки.

 

 

Офіційні опоненти:

 

доктор педагогічних наук, професор

Потапчук Тетяна Володимирівна,

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»,

професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти;

 

кандидат педагогічних наук

Бондаренко Вікторія Володимирівна,

Комунальний заклад «Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І–ІІІ ступенів»», вчитель вищої категорії, вчитель-методист початкових класів.