Оголошення

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.02
в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
відбудуться захисти дисертаційних досліджень:
26 квітня 2021 року
10.00 год.
на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання

Гагарін Микола Іванович
«Теорія і методика проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу»

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Коберник Олександр Миколайович, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Безкоровайна Ольга Володимирівна, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов; доктор педагогічних наук, професор Канішевська Любов Вікторівна, Інститут проблем виховання НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи; доктор педагогічних наук, професор Пустовіт Григорій Петрович, Рівненський обласний інститут післядипломної освіти, професор кафедри природничо-математичної освіти.