ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ. КАТЕГОРІЯ Б

Чергове наукове видання «Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини підтвердило статус фахового та увійшло до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогічної галузі знань (спеціальності 011, 012, 013, 014, 015, 016). Наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28 грудня 2019 року.