Підсумкове засідання Ради молодих науковців

19 грудня відбулось підсумкове засідання Ради молодих науковців.

Рада молодих науковців Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини працює з метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності аспірантів, студентів та молодих науковців, забезпечення системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу університету.

Голови Рад молодих науковців представили звіти про наукову та науково-технічну діяльність факультетів/інституту.

Доцент Олексій Мельник зробив підсумки діяльності Ради молодих науковців університету та окреслив пріоритетні завдання на наступний календарний рік.

На засідання завітав Святий Миколай та почастував всіх солодощами за гарні наукові здобутки та результати.