Семінари 2019

Назва семінару Інформаційні листи Відповідальна особа Термін проведення 
Всеукраїнські семінари
1.

Всеукраїнський науково-методичний семінар
«Художньо-педагогічні технології навчання на уроках мистецтва у процесі розвитку пізнавальної активності школярів»

Українська к. п. н. доц. Сирота Зоя Миколаївна
Тел.: +380936481921
Е-mail: zns.48u@ukr.net
21 лютого
2019 р.
2. Всеукраїнський
семінар-тренінг
«Теорія і практика підготовки до ЗНО»
Українська к. філол. н., доц. Січкар Світлана Анатоліївна
Тел.: +380676849409
Е-mail: svitlana_sichkar@ukr.net
1 березня
2019 р.
3. «Технологічна освіта
в умовах нового змісту освіти: реалії та перспективи»
 
Українська д. п. н., проф. Терещук Андрій Іванович
Тел.: +380687071422
Е-mail:
tereshandrey@gmail.com
14 березня 2019 р.
4. Всеукраїнський
семінар-тренінг
«Теорія і практика підготовки до ЗНО»
Українська к. філол. н., доц. Січкар Світлана Анатоліївна
Тел.: +380676849409
Е-mail: svitlana_sichkar@ukr.net

5 квітня
2019 р.

5. Регіональний науково-методичний семінар
«Підвищення
кваліфікації педагогічних працівників: стан, проблеми, перспективи»
Українська

ст. викл. Лоюк Оксана Вікторівна
Тел.: +380967374301
Е-mail: lov1207@ukr.net

23 квітня
2019 р.
6.

Всеукраїнський науково-практичний семінар з Міжнародною участю
«Проблеми інструментального виконавства в умовах сучасної мистецької освіти»

Українська к. п. н., доц. Радзівіл Тетяна Анатоліївна
Тел.: +380935538432
Е-mail: kafedra-iv@meta.ua
15-16 травня 2019 р.
7.

ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар для вчителів хореографії
«Ключові аспекти підготовки майбутніх учителів хореографії»

Українська

к. п. н., доц. Андрощук Людмила Михайлівна
Тел.: +380678109298
E-mail: vizavi1974@ukr.net;
к. п. н. Куценко Сергій Володимирович
Тел.: +380931883545
Е-mail: tango8@ ukr.net

18 жовтня
2019 р.
8.

Всеукраїнський науково-практичний семінар
«Проблеми слов’янської філології»

Українська к. філол. н., доц. Ріднева Любов Юріївна
Тел.: +380963356765
Е-mail: ridnevalubov@gmail.com
28–29 листопада
2019 р.
Регіональні семінари
1.

Регіональний науково-практичний семінар
«Сучасні проблеми підготовки вчителя початкової школи і
його професійного самовдосконалення»

Українська

к. п. н., ст. викл. Резніченко Ірина Геннадіївна
Тел.: +380967741717
E-mail:rig.ua@ukr.net

18 січня
2019 р.

2.

Науковий семінар
«Геокультурна регіоналізація Вінницької області»

 

Українська

к. п. н., доц. Максютов Андрій Олексійович
Тел.: +380964810341
E-mail: andriy.maksyutov@udpu.edu.ua

16 січня
2019 р.

3. Регіональний науково-методичний семінар
«Історико-педагогічні рефлексії щодо образу героя у контексті шкільного курсу української літератури»
Українська

д. п. н., доц. Йовенко Лариса Іванівна
Тел.: +380679409108
E-mail: yovenko310@ukr.net

12 лютого
2019 р.
4. Науково-методичний
семінар приурочений до Дня народження Д. І. Менделєєва
«Д. І. Менделєєв – видатний вчений і талановитий педагог»
Українська

викл. Давискиба Вікторія Василівна
Тел.: +380675969454
E-mail: pgf.udpu@gmail.com

12 лютого
2019 р.

5. Науковий семінар
«Еколого-біологічні особливості господарськоцінних автохтонних та алохтонних видів рослин у центральній частині Правобережного Лісостепу України»
Українська

к. б. н., ст. викл. Андрієнко Олена Дмитрівна
Тел.: +380975081246
Е-mail: olena_andrienko@ukr.net;
к. с.-г. н., ст. викл. Поліщук Тетяна Вікторівна
Тел.: +380674531905
Е-mail: mtv-1985@ukr.net

20 лютого
2019 р.
6.

Науково-методичний семінар
«Формування готовності вчителя фізичного виховання до реалізації освітніх завдань»

Українська

к. н. з фіз. вих. та спорту, доц. Гончар Галина Іванівна
Тел.: +380679409108
E-mail: kaf.tmfv@udpu.edu.ua

21 лютого
2019 р.

7.

Науковий семінар
«Туристичні ресурси Центрального-економічного району»

 

 

Українська

к. п. н., викл. Рожі Інна Георгіївна
Тел.: +380997315405
Email: inna.rozhi.93@gmail.com

22 лютого
2019 р.
8.

Науково-методичний семінар
«Сучасні тренди фізичної освіти»

Українська

к. п. н., доц. Терещук Сергій Іванович
Тел.+380919569348
E-mail: s.i.tereschuk@udpu.edu.ua

Щоквартально (вересень, грудень, березень, травень)
2019 р.

9.

Науково-практичний семінар
«Стратегічне
управління розвитком туризму в Україні»

Українська

к. е. н, доц. Акулов Михайло Григорович
Тел: +380931898395
Е-mail: akylov@i.ua

27 лютого
2019 р.
10.

Науково-практичний семінар
«Соціальне підприємництво: формування ефективної бізнес-моделі»

 

Українська

к. е. н., доц. Бондарук Ігор Сергійович
Тел. +0984242706,
Е-mail: bondaryk_igor@ukr.net;
к. е. н., доц. Бовкун Ольга Анатоліївна
Тел. +380984686834
Е-mail: olga.bovkun@ukr.net;
викл. Ящук Тетяна Анатоліївна
Тел. +380678428939
Е-mail: tetyanayashchuk@ukr.net

4 квітня
2019 р.
11. Регіональний науково-методичний семінар
«Заняття з математики для дітей з/без особливих освітніх потреб у загальноосвітніх навчальних закладах»
Українська

к. п. н., доц. П’ясецька Наталія Анатоліївна
Тел.: +380967017666
Е-mail: n.pyasecka@gmail.com;
Білан Валентина Андріївна
Тел.: +380984463920
Е-mail: valentinaandreevna@gmail.com

5 березня
2019 р.

12. Науково-практичний семінар
«Правові основи діяльності органів місцевого самоврядування»
Українська

к. ю. н., доц. Цимбал Вадим Олександрович
Тел.: +380950675110
Е-mail: lawyer.uman@gmail.com

7 березня
2019 р.

13.

Регіональний науково-практичний семінар
«Партнерство закладу освіти і батьків як фактор успішного розвитку особистості»

Українська

к. п. н., доц. Добридень Алла Володимирівна
Тел.: +380673659117
E-mail: alladobruden@gmail.com

10 квітня
2019 р.

14.

Регіональний науково-методичний семінар
«Вічність така коротка», присвячений 70-річчю з дня народження Степана Павленка

Українська

к. п. н., доц. Павленко Марина Степанівна
Тел.+380671363806
Email: mpavlenko7@gmail.com

12 березня
2019 р.
15.

Науково-практичний семінар
«Особливості формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації»

Українська

к. е. н. Дем’янишина Олеся Андріївна
Тел.: +380679549221;
викл. Станіславчук Наталія Олексіївна
Тел.: +380984283464;
Е-mail: kaf_financy@udpu.edu.ua

21 березня
2019 р.

16.

Науково-практичний семінар
«Особливості адміністративно-територіального управління в контексті сталого розвитку України»

 

Українська

к. е. н., доц. Мельник В’ячеслав Вікторович
Тел.: +380982755976
Е-mail: kaf.ekon@ukr.net.

20 березня
2019 р.

17.

Регіональний науково-практичний семінар
«Виховання творчої особистості учня у сучасному освітньому середовищі»

Українська

к. п. н., доц. Дзюбенко Ірина Анатоліївна
Тел.: +380936473451
E-mail: dzubenko_i@ukr.net

20 березня
2019 р.
18. Регіональний науково-практичний семінар
«Емоційний розвиток дітей дошкільного віку: сутність, специфіка, супровід»
Українська

к. п. н., доц.
Мельникова Ольга Миколаївна
Тел.: +380634699494
Е-mail: olga@maistruk.com

20 березня
2019 р.
19.

Науково-практичний семінар
«Підвищення ефективності процесу підготовки по організації занять з фізичної культури»

Українська

викл. Ільченко Сергій Сергійович
Тел.: +380967065784
E-mail: sergiy130587@gmail.com

21 березня
2019 р.
20. Науково-методичний семінар присвячений Всесвітньому Дню боротьби з туберкульозом
«Актуальні проблеми лікування і профілактики туберкульозу»
Українська

к. б. н, доц. Корінчак Любов Миколаївна;
викл. Танасійчук Назарій Володимирович
Тел.: +380978780117
E-mail: yliyatanasiychuk@ukr.net

21 березня
2019 р.
21. Регіональний науково-методичний семінар
«Психолого-педагогічний супровід сімей у вихованні та розвитку дошкільників»
Українська

д. п. н., проф. Кушнір Валентина Миколаївна
Тел.: +380991778412
E-mail: valkushnir@gmail.com

21 березня
2019 р.
22.

Науково-практичний семінар
«Стратегія формування індустрії гостинності
міста Умань»

 

Українська

к. е. н., доц. Поворознюк Інна Миколаївна
Тел. +380679156488
Е-mail: inna-173@ukr.net;
викл. Литвин Оксана Вікторівна
Тел. +380972715078
Е-mail:okslit79@ukr.net

28 березня
2019 р.

23.

Науковий семінар
«Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи правобережної України»

 

Українська

к. геогр. н., викл. Лаврик Олександр Дмитрович
Тел.: +380974908032
E-mail: slavrik1979@gmail.com

29 березня
2019 р.
24.

Регіональний науково-методичний семінар
«Віктор Петров та його дослідження “Письменники України – жертви сталінських репресій”»

Українська

к. п. н., доц. Лопушан Тетяна Володимирівна
Тел.:+380939022832
E-mail: voitrom@ukr.net

3 квітня
2019 р.

25.

Науково-практичний семінар
«Державні гарантії реалізації та захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні»

Українська

к. ю. н., викл. Олєйнічук Олексій Миколайович
Тел.: +380732127504
Е-mail: Vadym.tsymbal.ua@gmail.com

11 квітня
2019 р.

26. Регіональний науково-методичний семінар
«Народне мистецтво Уманщини: знак, символ, текст-джерело»
Українська

к. п. н., доц. Осіпенко Наталія Сергіївна
Тел.: +380984424400
E-mail: mamchur-n-g@ukr.net

11 квітня
2019 р.
27.

Науково-практичний семінар
«Управління соціальною роботою»

Українська

д. п. н., проф. Коляда Наталія Миколаївна
Тел.:  +380672883407
E-mail: Koliada_n@ukr.net;
к. п. н. Левченко Наталія Володимирівна,
к. п. н. Ісаченко Вікторія Павлівна

11 квітня
2019 р.

28. Регіональний науково-методичний семінар
«Формування психологічних компетенцій майбутніх фахівців дошкільної освіти»
Українська

к. п. н., доц. Попиченко Світлана Сергіївна
Тел.:  +380933070332
E-mail: nellyskryp@gmail.com

15 квітня
2019 р.

29.

Регіональний науково-практичний семінар
«Громадянська компетентність молодших школярів у контексті національно-патріотичного виховання»

Українська

к. п. н., доц. Коломієць Наталія Андріївна
Тел.: +380974833393
E-mail: kolomiets_nauka@i.ua

15 травня
2019 р.

30. Науково-методичний
семінар присвячений Міжнародному Дню сім’ї
«Репродуктивне здоров`я і здорова родина»
Українська

к. п. н. Бойко Юлія Спепанівна;
викл. Танасійчук Назарій Володимирович
Тел.:+380978780117
E-mail: yliyatanasiychuk@ukr.net

15 травня
2019 р.

31.

Науково-методичний семінар
«Фахова підготовка майбутнього вчителя природничо-наукового спрямування»

Українська д. п. н., доц. Ткаченко Ігор Анатолійович
E-mail: 
tkachenko.igor1071@gmail.сom
Тел.: +380671819485

16 квітня
2019 р.

32.

Науково-практичний семінар
«Психологія командоутворення та лідерство в управлінні міжнародними проектами»

Українська к. е. н., ст. викл. Кузьмінов Микола Вікторович
Тел. +0636636360
Е-mail: mykolakuzminov@gmail.com;

к. е. н., доц. Каричковський Василь Дмитрович
Тел. +380671361271
Е-mail: vkarychkovskyi@gmail.com;
ст. викл. Барвінок Максим Володимирович
Тел. +380979567266,
Е-mail: maksimbarvinok@gmail.com

16 травня
2019 р.

33. Регіональний науково-методичний семінар
«Інноваційні технології розвитку інклюзивної освіти в Україні»
Українська

к. п. н., доц. Лемещук Марина Анатоліївна
Тел.: +380968562301
Е-mail: marina.lemeschuk@meta.ua

16 травня
2019 р.

34.

Науково-практичний семінар
«Роль загальнообов’язкового державного соціального страхування у фінансуванні суспільного добробуту: проблеми та результативність реформ»

 

Українська

к. е. н., доц. Чвертко Людмила Андріївна
Тел.: +380976188989;
к. е. н. Корнієнко Тетяна Олександрівна
Тел.: +380961827085
Е-mail: kaf_financy@udpu.edu.ua

23 квітня
2019 р.

35.

Регіональний науково-практичний семінар
«Проектування розвитку освітнього простору в системі і закладах дошкільної освіти»

Українська

к. п. н., доц. Мельникова Ольга Миколаївна
Тел.: +380634699494
Е-mail: olga@maistruk.com

25 квітня
2019 р.

36. Науково-методичний
семінар приурочений до
33-ї річниці від дня аварії
на Чорнобильській АЕС
«Чорнобильський слід на землі, в долонях, у думах, серцях»
Українська

к. б. н. Гнатюк Наталія Олександрівна
Тел.: +380977210876
Е-mail: pgf.udpu@gmail.com

26 квітня
2019 р.

37.

Науково-практичний семінар
«Науково-практичні аспекти дослідної діяльності майбутніх вчителів біології»

Українська

к. п. н., доц. Люленко Світлана Олександрівна
Тел.: +380977594857
Е-mail: lulencoso@gmail.com

14 травня
2019 р.

38.

Науково-практичний семінар
«Вивчення гідрологічних об’єктів окремих територій студентами природничо-географічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини під час навчальних (польових) практик»

Українська

к. геогр. н., доц. Ситник Олексій Іванович
Тел.: +380987324118
E-mail: sytnykuman@gmail.cоm

16 травня
2019 р.

39. Регіональний науково-методичний семінар
«Сучасні технології медіаосвіти»
Українська

к. п. н., доц. Циганок Оксана Олександрівна
Тел.+380976172850
E-mail: ksana-vania@ukr.net

16 травня
2019 р.
40. Регіональний науково-практичний семінар
«Українське народне мистецтво як засіб національно-патріотичного виховання молодого покоління»
Українська

к. п. н., доц. Побірченко Олена Михайлівна
Тел.: +380939943264
Е-mail: pobirchenkoolena@gmail.com

18–19 травня
2019 р.

41.

Науково-методичний семінар
«Урок, як основна форма фізичного виховання»

Українська

к. н. з фіз. вих. та спорту, доц. Гончар Галина Іванівна
Тел.:+380679409108
E-mail: kaf.tmfv@udpu.edu.ua

23 травня
2019 р.

42. VІІІ науково-методичний семінар
«Права дитини:
від витоків до сьогодення»
Українська

к. п. н., доц. Бондаренко Галина Василівна
Тел.: +380985887970
Е-mail: bondarenkohv@gmail.com

30 травня
2019 р.

43.

Науково-практичний семінар
«Актуальні проблеми фізичного виховання студентів ВНЗ та пошук шляхів його вирішення»

Українська

викл. Ільченко Сергій Сергійович
Тел.: +380967065784
E-mail: sergiy130587@gmail.com

17 вересня
2019 р.
44.

Науково-практичний семінар
«Сучасні інструменти менеджменту та їх застосування в конкурентному середовищі»

Українська

к. е. н., доц. Пачева Наталія Олександрівна
Тел. +380632658959
Е-mail: pacheva@udpu.edu.ua;
к. е. н., доц. Богашко Олександр Леонідович
Тел. +380973858334
Е-mail: bogashko@ukr.net;
викл. Побережець Наталія Борисівна
Тел. +380976579301
Е-mail: poberezhets_n@ukr.net

19 вересня
2019 р.

45. Регіональна науково-методичний семінар
«Дошкілля в реаліях сучасної освіти»
Українська

к. п. н., доц.
Залізняк Ала Миколаївна
Тел.: +380930762802
Е-mail: zalsznyak@i.ua

24 вересня
2019 р.
46.

Науково-практичний семінар
«Сучасний стан та проблеми розвитку сільського (зеленого) туризму в регіоні»

Українська

к. е. н., доц. Кирилюк Ірина Миколаївна
Тел: +380974872048
Е-mail: irina_kurul@ukr.net

25 вересня
2019 р.

47.

Науково-методичний семінар присвячений Всесвітньому Дню контрацепції
«Грамотна контрацепція – запорука здоров’я жінки»

Українська

к. п. н., доц. Соколенко Людмила Степанівна
Тел.: +380505214984
E-mail: yliyatanasiychuk@ukr.net;
к. п. н. Бойко Юлія Степенівна

26 вересня
2019 р.
48.

Регіональний науково-практичний семінар
«Формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти»

Українська

к. п. н., доц. Мельникова Ольга Миколаївна
Тел.: +380634699494
Е-mail: olga@maistruk.com

27 вересня
2019 р.

49.

Науково-методичний семінар
«Формування практичної компетентності майбутніх вчителів біології»

Українська

викл. Небикова Тетяна Андріївна
Тел.: +380975358304
Е-mail: tania.nebykova@gmail.com

02 жовтня
2019 р.
50.

Навчально-методичний семінар
«“Особлива” дитина у “звичайній школі”»

Українська

к. п. н., доц. Бабій Інна Володимирівна
Тел.: +30974803747
Е-mail: in77na77@ukr.net

10 жовтня
2019 р.
51. Науково-практичний семінар
«Фізична культура та спорт, як засоби виховання особистості»
Українська

викл. Ільченко Сергій Сергійович
Тел.: +380967065784
E-mail: sergiy130587@gmail.com

14 жовтня
2019 р.
52.

Науково-практичний семінар
«Стабільність банківської системи України: стан і перспективи»

Українська

к. е. н., доц. Білошкурський Микола Васильович
Тел.: +38068-021-15-70;
к. е. н. Вінницька Оксана Анатоліївна
Тел.: +380968087233
Е-mail: kaf_financy@udpu.edu.ua

17 жовтня
2019 р.

53. Науково-методичний семінар
«Формування професійної майстерності майбутнього вчителя»
Українська

к. н. з фіз.вих. та спорту, доц. Гончар Галина Іванівна;
к. п. н., доц. Семенов Андрій Анатолійович;
к. п. н., ст. викл. Осадченко Тетяна Михайлівна
Тел.: +380680529734
Е-mail: osadchenko_tm@ukr.net

24 жовтня
2019 р.

54.

Науково-практичний семінар
«Маркетинг послуг –продати невидиме»

 

Українська

к. е. н, доц. Білошкурська Наталія Володимирівна
Тел.: +380977536871
Е-mail: nickbrown@ukr.net;
викл. Гарматюк Олена Валентинівна
Тел.: +380979831780
Е-mail: garmatiuk85@gmail.com

25 жовтня
2019 р.
55.

Науково-методичний семінар
«Методи та форми розвитку критичного мислення у молоді під час вивчення географії»

 

Українська

к. п. н., доц. Запорожець Леся Миколаївна
Тел.: +380997111690
Е-mail: lesyaliv@ukr.net;
викл. Макаревич Ілона Миколаївна
Тел.: +380962266130
Е-mail: makarevich-ilona@ukr.net

30 жовтня
2019 р.
56.

Науково-практичний семінар
«Економічна безпека підприємницької діяльності як основа зміцнення національної економіки»

Українська

к. е. н., доц. Слатвінський Максим Анатолійович
Тел.: +380963902239;
к. е. н., доц. Демченко Тетяна Анатоліївна
Тел.: +38097-338-45-50
Е-mail: kaf_financy@udpu.edu.ua

07 листопада
2019 р.

57.

Науково-методичний семінар
«Формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки»

Українська

викл. Гончарук Віталій Володимирович
Тел.: +380969297154
E-mail: goncharuk424@ukr.net

8 листопада
2019 р.
58.

Регіональний науково-практичний семінар для вчителів образотворчого мистецтва
«Образотворче мистецтво в реаліях сучасної шкільної освіти»

Українська

к. п. н. Семенова Олена Віталіївна
Тел.: +380975102475
Е-mail: Lena_semenova@meta.ua

14 листопада
2019 р.
59.

ІІ Регіональний науково-практичний семінар
«Нетрадиційні методи терапії в логопедичній роботі»

Українська

к. п. н., доц. Бегас Людмила Дмитрівна
Тел.: +380972701798
Е-mail: begasld@ukr.net

14 листопада
2019 р.
60.

Науково-практичний семінар
«Фінансові аспекти формування підприємницького середовища в Україні»

Українська

д. е. н., доц. Курмаєв Петро Юрійович
Тел.: +380963902239;
к. е. н. Стойка Сергій Олександрович
Тел.: +380973384550
Е-mail: kaf_financy@udpu.edu.ua

14 листопада
2019 р.

61.

Науково-практичний семінар
«Культурні ландшафти правобережної України (на прикладі міста Умань)»

Українська

к. геогр. н. Безлатня Любов Олександрівна
Тел.: +380682718557
E-mail: lubovbezlatnya@gmail.com

15 листопада
2019 р.

62.

Науково-практичний семінар
«Розвиток екскурсійної діяльності як бізнес-фактора туристичної
сфери Уманщини»

Українська

к. е. н., доц. Слатвінська Леся Анатоліївна
Тел.: + 380963595571
Е-mail: slatvinska8888@ukr.net

20 листопада
2019 р.

63.

Регіональний науково-практичний семінар
«Формування пізнавальної активності дітей раннього віку у процесі організації їх життєдіяльності в освітньому просторі ЗДО»

Українська

к. п. н., доц. Мельникова Ольга Миколаївна
Тел.: +380634699494
Е-mail: olga@maistruk.com

20 листопада
2019 р.
64.

Науково-методичний семінар
«Реалізація оздоровчого завдання засобами туризму»

Українська

викл. Комар Володимир Петрович;
к. н. з фіз. вих. та спорту, доц. Гончар Галина Іванівна
Тел.+380679409108
E-mail: kaf.tmfv@udpu.edu.ua

21 листопад
2019 р.
65. Науково-методичного семінару приуроченого
до міжнародного
Дня водних ресурсів
«Охорона водних ресурсів в умовах зміни клімату»
Українська

к. п. н. Задорожна Олена Михайлівна
Тел.: +380966156072
Е-mail: pgf.udpu@gmail.com

22 листопада
2019 р.
66.

Науково-практичний семінар
«Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку підприємства в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів»

 

Українська

к. е. н., доц. Гарник Олена Анатоліївна
Тел.: +380678906096.
Е-mail: kaf.ekon@ukr.net

27 листопада
2019 р.

67. Науковий семінар
«Актуальні аспекти фенологічних досліджень
у системі сучасних біологічних наук»
Українська

к. б. н., доц. Миколайко Ірина Іванівна
Тел.: +380961869609
Е-mail: irinamikolaiko@i.ua;
викл. Скакун Вікторія Олександрівна
Тел.: +380978714030
Е-mail: skakyn_vika@meta.ua

27 листопада
2019 р.

68.

Науково-практичний семінар
«Діджитал-маркетинг як інноваційний інструмент комунікацій»

Українська

к. е. н., доц. Подзігун Світлана Миколаївна
Тел. +380977225057
Е-mail: spodzigun@ukr.net;
викл. Коган Наталія Юріївна
Тел.: +380631684458
Е-mail: kogan_natalija@ukr.net

05 грудня
2019 р.
69.

Науковий семінар
«На перехресті природничих наук»

Українська

д. геолог. н., проф. Половка Сергій Григорович
Тел.: +380978231591
E-mail: serge_polovka@ukr.net

23 грудня
2019 р.