Семінар з питань підготовки науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок державного бюджету

    15 листопада у конференц-залі університету відбувся семінар з питань підготовки науково-технічни (експериментальних) розробок за рахунок державного бюджету. Курмаєв Петро, доктор економічних наук, професор, член експертної комісії з відбору проєктів, зауважив, що одним з основних завдань науково-дослідної діяльності університету є розвиток фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень, виконання держбюджетних та госпдоговірних робіт, науково-виробнича діяльність, впровадження наукових розробок.

      Основна правова документація для розробки проєкту повинна відповідати Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанові Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету», Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проєктів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 р. № 423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.11.2006 за № 1196/13070; наказу МОН України № 1466 від 28.12.2018 р. «Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки на 2019-2021 роки».

      Проректор з науково-технічної роботи та європейської інтеграції Коляда Наталія підкреслила, що продуктивна робота можлива лише за командної роботи  не лише членів проєкту, але й всього університету загалом.