СТИПЕНДІЇ І ПРЕМІЇ

Увага! Конкурс на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених!

Увага! Оголошено конкурс на здобуття Премії Верховної Ради України!

 

Перелік державних премій, грантів і стипендій на підтримку наукових досліджень 

1.        Державна премія України в галузі науки і техніки.

2.     Щорічна премія Президента України для молодих вчених. 

3.        Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

4.     Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

5.         Премія Верховної Ради України молодим ученим.

6.         Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи.

7.          Премія НАН України імені видатних учених України.

8.          Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

9.          Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень.

10.       Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених.

11.       Стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді.

12.       Стипендії Президента України для молодих учених.

13.       Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

14.       Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

15.       Подяка Київського міського голови.

 

До уваги вчених НУБіП України 

 Процедура висунення наукових робіт для участі у конкурсах на здобуття премій, грантів, стипендій та інших відзнак відбувається відповідно до встановлених вимог установ і організацій, які забезпечують проведення конкурсів.

З метою якісної підготовки робіт та оформлення супровідних документів для участі у конкурсах необхідно:

  1.  Оформити наукову роботу і проекти супровідних документів згідно встановлених вимог.

2. Представити роботу до розгляду на засіданнях кафедри, НДІ і вченої ради ННІ/факультету, що засвідчується відповідними витягами із протоколів.

3. Для розгляду наукової роботи на вченій раді НУБіП України подати вказані у пп. 1-2 документи у науково-дослідну частину згідно рекомендованих термінів.

 

За детальною інформацією звертатися до науково-організаційного відділу НДЧ (корп. №3, кім.215, тел: 527-81-54, e-mail: science.nubip@gmail.com).

 

Державні премії, гранти, стипендії

  

Вид премії, гранту, стипендії
  

 Терміни подання документів до науково-дослідної частини НУБіП України

  

Нормативно-правові документи
  

Державна премія України в галузі науки і техніки
  

До 30 грудня
  

 Положення про Державні премії України в галузі науки і техніки
  

Щорічна премія Президента України для молодих вчених
  

До 1 грудня
  

Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених

Інструкція, Зразок 1, Зразок 2, Зразок 3, Зразок 4

  

Премія Верховної Ради України молодим ученим 
  

До з0 грудня
  

Інструкція з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим 
  

Премія кабінету Міністрів України за розроблення і випробування інноваційних технологій

  

До 1 травня

  

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/701-2012-%D0%BF Умови конкурсу, Про затвердження форми довідки, згода ,заявка, довідка

  

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
  

До 1 листопада
  

Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
  

Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи
  

До 15 вересня
  

Постанова Президії НАН України №205 від 11.07.2007 р.
  

Премія НАН України імені видатних учених України
  

До 1 серпня
 
  

Постанова Президії НАН України №206 від 11.07.2007 р.
  

Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
  

До 1 грудня
  

Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
  

Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
  

До 20 червня
  

Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
  

Гранти Кабінету Міністрів України колективам молодих учених
  

До  1 жовтня

 

  

Про заснування грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
  

Стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді
  

До 30 грудня
  

Положення про стипендію Київського міського голови для обдарованої молоді
  

Стипендії Президента України для молодих учених
  

До 25 січня і
25 червня
  

Про стипендії Президента України для молодих учених
  

Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених
  

До 25 січня і
25 червня
  

Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
  

Іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
  

До 10 лютого
  

Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
  

Подяка Київського міського голови
  

За 60 днів до відзначення державного чи професійного свята або ювілею особи
  

Положення про Подяку Київського міського голови

 

Також молодим вченим відповідно до Закону України від 01.06.2010 №2297 «Про захист персональних даних» необхідно дати Згоду на збір та обробку персональних даних кандидата (якщо така Згода не давалась у минулі роки).

 

   Корисні посилання щодо іноземних конкурсів на здобуття премій, грантів і стипендій для молодих учених      

Європейський освітній портал

DAAD – німецькі стипендії

     Програма Фонду Фулбрайт

Стипендії та премії фонду Гумбольдта