Договори про міжнародне співробітництво


№ з/п

Hазва університету-партнера

Країна

посилання на документ про партнерство

короткий опис змісту партнерства

1.

Бакинський Євразійський університет

Азербайджанська Республіка

Договір про співробітництво

Обмін досвідом і результатами навчальної діяльності та організація спільних семінарів й конференцій з метою обміну науковою інформацією.

2.

Гомельський державний педагогічний університет імені Франциска Скорини

Республіка Білорусь

Договір про співробітництво

Наукові дослідження та навчально-методична діяльність.

3.

Державний заклад освіти «Гродненський обласний інститут розвитку освіти»

Республіка Білорусь

Договір про співробітництво

Міжнародне співробітництво і мережева взаємодія в галузі освіти і науки.

4.

Державний педагогічний університет імені Максима Танка

Республіка Білорусь

Договір про співробітництво

Наукові дослідження та навчально-методична діяльність.

5.

Тракійський університет, м. Стара Загора

Республіка Болгарія

Договір про співробітництво

Реалізація проекту Erasmus +.

6.

Ефіопський інститут архітектури, будівельних конструкцій та містобудування –  університет Аддіс – Абеби

Ефіопія

Договір про співробітництво

Офіційні відрядження, обмін науковою і науково-методичною літературою, обмін досвідом роботи, публікації статей у співавторстві у виданнях партнерських університетів, спільні проекти.

7.

«Всеізраїльське об’єднання вихідців з України»

Ізраїль

Договір про співробітництво

Проведення спільних культурних заходів, наукових конференцій і семінарів.

8.

Університет імені Бар-Ілана

Ізраїль

Договір про співробітництво

Проведення спільних культурних заходів, наукових конференцій і семінарів.

9.

Пекінська компанія з розвитку науки та технологій “Жундединчхен”

КНР

Договір про співробітництво

Прагнення розвивати й розширювати міжнародне співробітництво у сфері інноваційних технологій.

10.

Ризький міжнародний університет «ISMA»

Латвія

Договір про співробітництво

Обмін досвідом і результатами навчальної діяльності та організація спільних семінарів й конференцій з метою обміну науковою інформацією.

11.

Університет «Гоце Дельчева», м. Штіп

Республіка Македонія

Договір про співробітництво

Науково-педагогічне співробітництво.

12.

Компанія «Міан Бразерс Нерзері» (“Mian Brothers Nursery”)

Пакистан

Договір про співробітництво

Обмін досвідом і результатами навчальної діяльності та організація спільних семінарів й конференцій з метою обміну науковою інформацією.

13.

Природничо-гуманітарний університет в Сєдльце

Республіка Польща

Договір про співробітництво

Обмін досвідом і результатами навчальної діяльності та організація спільних семінарів й конференцій з метою обміну науковою інформацією.

14.

Вища лінгвістична школа в Ченстохові

Республіка Польща

Договір про співробітництво

Стажування викладачів.

15.

Університет Гуманітас в Сосновці

Республіка Польща

Договір про співробітництво

Наукове та навчально-методичне співробітництво.

16.

Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові

Республіка Польща


Договір про співробітництво

Договір про співробітництво

Договір про співробітництво


Обмін досвідом і результатами навчальної діяльності та організація спільних семінарів й конференцій з метою обміну науковою інформацією.

17.

Вища школа менеджменту м. Легніца

Республіка Польща

Договір про співробітництво

Обмін досвідом у сфері наукових досліджень.

18.

Державна Вища школа професійної освіти в Плоцьку

Республіка Польща


Договір про співробітництво

Договір про співробітництво


Реалізація конкретних форм співробітництва, а конкретніше розв’язання питань фінансування взаємних візитів, науково-дидактичних працівників, представників адміністрації та студентів.

19.

Університет імені Адама Міцкевича в Познані

Республіка Польща

Договір про співробітництво

Наукове і навчально-методичне співробітництво.

20.

Місько-гмінне правління Польського комітету соціальної допомоги в Курніку

Республіка Польща

Договір про співробітництво

Обмін досвідом в галузі гуманітарної та духовної допомоги братніх народів.

21.

Гуманітарно-економічна академія в Лодзі

Республіка Польща

Договір про співробітництво

Наукове та навчально-методичне співробітництво.

22.

Вища школа бізнесу в Домброві Гурнічій

Республіка Польща

Договір про співробітництво

Наукове та навчально-методичне співробітництво.

23.

Державна вища школа професійної освіти імені Яна Амоса Коменського в
м. Лешно

Республіка Польща


Договір про співробітництво

Договір про співробітництво

Договір про співробітництво

Договір про співробітництво


Наукове та навчально-методичне співробітництво.

24.

Державна Вища школа професійної освіти імені Іполіта Цегельського в Гнєзно

Республіка Польща

Договір про співробітництво

Наукове і навчально-методичне співробітництво за Європейською програмою «Erasmus+».

25.

Поморська академія в Слупську

Республіка Польща

Договір про співробітництво

Обмін досвідом у підготовці фахівців.

26.

Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині

Республіка Польща

Договір про співробітництво

Обмін досвідом у підготовці фахівців.

27.

Університет Порто

Португалія

Договір про співробітництво

Співпраця за договором «Erasmus+».

28.

Нішський університет, педагогічний факультет, м. Враньє

Сербія

Договір про співробітництво

Міжінституційна угода про освітню і наукову співпрацю.

29.

Корпус миру Сполучених Штатів Америки в Україні

Сполучені Штати Америки

 

Договір про співробітництво

Проект навчання англійської мови, допомоги українській стороні задовольнити її професійні потреби у технічних знаннях.

30.

Університет Аланья Алладін Кейкубат

Туреччина

Договір про співробітництво

Реалізація програми академічних обмінів “Mevlana”.

31.

Міжнародний університет Анталії Білім

Туреччина

Договір про співробітництво

Підвищення ефективності навчально-методичної, виховної та науково-дослідницької діяльності у підготовці фахівців, зміцнення дружніх відносин.

32.

Bilecik Şeyh Edebali University

Туреччина

Договір про співробітництво

Реалізація програми академічних обмінів “Mevlana”.

33.

Приватне підприємство “Cerevisa Kft”

Угорщина

Договір про співробітництво

Проведення науково-дослідної роботи щодо актуальних питань розвитку малого середнього бізнесу, нових форм підготовки кадрів та формування активної громадянської позиції у молоді.

34.

Джизакський державний педагогічний університет

Узбекистан

Договір про співробітництво

Обмін досвідом і результатами навчальної діяльності та організація спільних семінарів й конференцій з метою обміну науковою інформацією.

35.

Науково-дослідний інститут педагогічних наук імені Т. Н. Ніязі, м. Ташкент

Узбекистан

Договір про співробітництво

Обмін досвідом, організація консультацій та взаємних візитів, читання лекцій.

36.

Ургенченський державний університет

Узбекистан

Договір про співробітництво

Обмін досвідом і результатами навчальної діяльності та організація спільних семінарів й конференцій з метою обміну науковою інформацією.

37.

Університет Західної Богемії, м. Пльзень

Чеська Республіка

Договір про співробітництво

Обмін досвідом і результатами навчальної діяльності та організація спільних семінарів й конференцій з метою обміну науковою інформацією.

38.

Університет Південної Богемії

Чеська Республіка

Договір про співробітництво

Наукове співробітництво.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ