Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи

Шановні читачі Наукового порталу!

      Пропонуємо ознайомитися з матеріалами Випуску 1 і Випуску 2, які вийшли у 2019 році, оновленого збірника наукових праць «Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи» (ISSN 2706-6258), засновником якого є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Попередня назва збірника «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи». Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України (Категорія В), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Також зареєстрований, реферується та індексується у наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:

Index Copernicus

Google Scholar

CrossRef

WorldCat (США)

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

ISSN International Centre (м. Париж)

Українська науково-освітня мережа УРАН

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Реферативна база даних «Україніка наукова»

Запрошуємо науковців до публікації у Випуску 1(3), який запланований на січень-лютий 2020 року.