Щодо інформаційно-комунікативного заходу «EUREKA info day»

 З метою забезпечення належного виконання Україною зобов’язань у сфері міжнародного науково-технічного та інноваційного співробітництва, Міністерство освіти і науки України 19 вересня 2019 року за участі представників Секретаріату Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми «EUREKA» (далі – програма EUREKA) проводить інформаційно-комунікативний захід «EUREKA info day» (вебінар).

 Метою заходу є інтенсифікація впровадження вітчизняних інноваційних науково-технічних розробок у виробництво, здійснення конкурентоспроможних на світовому ринку досліджень та розробок невійськового призначення. Програма EUREKA сприяє розробленню конкурентної продукції, впровадження новітніх технологічних процесів у виробництво, надання послуг високої якості, розширенню міжнародного співробітництва, збільшенню продуктивності праці, залученню промислових та дослідних установ до виконання спільних розробок.

 Під час заходу буде представлено інформацію про особливості функціонування програми EUREKA, критерії відбору потенційних мережевих проєктів програми, можливість залучення зовнішніх джерел фінансування інноваційних проєктів, а також практичний інструментарій, який використовується програмою.

 Програму заходу буде надіслано на адреси зареєстрованих учасників ближче до дати проведення, а також розміщено на сайті МОН в підрозділі: МОН / Наука / Інноваційна діяльність та трансфер технологій / Міжнародна програма EUREKA / Заходи EUREKA / Eureka info day.

 До участі у заході запрошуються представники закладів вищої освіти, наукових установ, наукових парків, інших інноваційних структур, громадських організацій та реального сектора економіки, до сфери інтересів яких належить продукування інноваційного продукту/ технології/ послуги.

 У разі зацікавленості, для підтвердження участі у заході, просимо заповнити реєстраційну форму за посиланням: http://t.ly/5mXR.

 Контактний телефон: + 38 (044) 287 82 17, звертатись до: Олени Харіної, kharina@mon.gov.ua; olena.kharina@gmail.com.

 Запрошуємо до участі в інформаційно-комунікативному заході «EUREKA info day» (вебінар) та просимо поширити інформацію про захід серед зацікавлених осіб.

Участь у заході безкоштовна.