31 травня 2024 року відбулася шоста Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико- методологічні та прикладні аспекти», приурочена до 140-річчя українського жіночого руху

Конференція об’єднала науковців, викладачів, громадських діячів, здобувачів вищої освіти, представників територіальних громад, які працюють над вирішенням теоретичних і практичних аспектів реалізації основних напрямів державної ґендерної політики: утвердження ґендерної рівності; недопущення дискримінації за ознакою статі; забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень; забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам у поєднанні професійних та сімейних обов’язків; підтримки сім’ї, формування відповідального материнства і батьківства; виховання культури ґендерної рівності серед населення.

З вітальними словами звернулися:

Годованюк Тетяна Леонідіївна, докторка педагогічних наук, професорка, проректорка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Левченко Катерина Борисівна, докторка юридичних наук, Урядова уповноважена з питань ґендерної політики

Бех Іван Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту проблем виховання НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки

Елькін Олександр Борисович, кандидат технічних наук, голова Ради ГО «ЕдКемп Україна»

На порядку денному пленарного засідання конференції були презентовано доповіді:

Тетяна Семигіна, докторка політичних наук, професорка Академії праці, соціальних відносин у туризму

Тема: ГЕНДЕР І РЕЗИЛІЄНТНІСТЬ: ОПЕРТЯ НА СИЛЬНІ СТОРОНИ КЛІЄНТІВ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Вікторія Гринько, докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри природничо-математичних дисциплін та інформатики у початковій освіті ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,провідна фахівчиня ГО «ЕдКемп Україна».

Ольга Рассказова, докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри соціальної роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, керівниця лабораторії СЕН ГО «ЕдКемп Україна».

Галина КАЛУЖНА, сертифікована фасилітаторка СЕЕН, провідна фахівчиня ГО «ЕдКемп Україна», магістерка в галузі дослідницької діяльності в освіті та соціальних науках Лондонського університету

Тема: ДОСВІД СПІЛЬНОГО НАПИСАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА З СОЦІАЛЬНО–ЕМОЦІЙНОГО НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ М’ЯКИХ НАВИЧОК У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вікторія Сичова, докторка державного управління, професорка кафедри соціології управління та соціальної роботи, Світлана Вакуленко, кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціології управління та соціальної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Тема: ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД ДО РЕІНТЕГРАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Хижняк Лариса Михайлівна, доктор соціологічних наук, професорка закладу вищої освіти кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

PR-ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОСУВАННІ ПРОАКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ГЕНДЕРНОМУ ВИМІРІ: ЗНАЧУЩІСТЬ І РОЛЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Людмила Порохняк-Гановська, докторка медичних наук, професорка, Голова Національної Ради Жінок України

Тема: РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ЖІНОК УКРАЇНИ

Наталія Байдюк, PhD, фахівчиня по запобіганню гендерно зумовленому насильству ГО «Десяте квітня», радниця Голови Черкаської ОВА  з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі

Тема: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ДЕРЖАВНОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРІВ У ЗАПОБІГАННІ ТА ПРОТИДІЇ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ

Ольга Лемешко, заступниця начальника кафедри іноземних мов Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, полковник

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Тетяна  Мануйлова, голова ГО «Шлях добра», вчитель музичного мистецтва Уманської гімназії №10

Тема: ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ

За результатами роботи конференції схвалено резолюцію:

Посилання на текст резолюції VII Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти»