Оголошення

Оголошення-чол

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (зал засідань) відбудуться захисти дисертаційних досліджень:

26 жовтня 2017 року 10.00 год.

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

13.00.08 – дошкільна педагогіка

Мельник Наталія Іванівна Теоретичні і методичні засади професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи
Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор Рогальська-Яблонська Інна Петрівна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Богуш Алла Михайлівна, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти; доктор педагогічних наук, професор Пуховська Людмила Прокопівна, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання; доктор педагогічних наук, професор Степанова Тетяна Михайлівна, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, декан факультету дошкільної та початкової освіти.

26 жовтня 2017 року 13.00 год.

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Нелін Євген Володимирович Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти Італії (кінець ХХ – початок ХХІ століття)
Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Пащенко Дмитро Іванович, Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти та менеджменту.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Локшина Олена Ігорівна, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, завідувач відділу порівняльної педагогіки;кандидат педагогічних наук, доцент Махиня Наталія Володимирівна, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри іноземних мов.

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (зал засідань) відбудуться захисти дисертаційних досліджень:

27 жовтня 2017 року 10.00 год.

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Кравченко Оксана Олексіївна Освітньо-просвітницька діяльність пролеткульту України у структурі суспільно-історичних змін (1917-1932)
Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор Коляда Наталія Миколаївна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Дічек Наталія Петрівна, Інститут педагогіки НАПН України, завідувач відділення історії педагогіки; доктор педагогічних наук, професор Лобода Світлана Миколаївна, Національний авіаційний університет, завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій; доктор педагогічних наук, професор Петренко Оксана Борисівна, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри теорії та методики виховання.

27 жовтня 2017 року 13.00 год.

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Савош Валентин Олексійович Розвиток готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання
Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Гусак Петро Васильович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Луценко Григорій Васильович, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти;кандидат педагогічних наук, Скрипка Ганна Володимирівна, Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти.