Шановні науковці!

Запрошуємо до публікації у фаховому виданні «Історико-педагогічний альманах», що започаткований у 2004 р. Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України та Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини.

 Головний редактор журналу – Сухомлинська Ольга Василівна, український педагог, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Альманах присвячений історико-педагогічній проблематиці та передбачає такі рубрики:

 • Історія педагогічної думки (проблемне висвітлення тієї чи іншої теми, тези, явища, факту тощо).
 • Історія розвитку освіти (характеристика формальної та неформальної, альтернативної освіти у навчальних закладах різних країн).
 • Педагогічні персоналії (розкриття творчого шляху та внеску в освітню справу непересічної особистості).
 • Педагогічне краєзнавство (висвітлення регіональної та місцевої специфіки розвитку освітніх закладів, педагогічних ідей).
 • Огляд літератури. Рецензії.
 • Маловідомі джерела (представлення архівних матеріалів маловідомих публікацій знаних педагогів, діячів освіти з коментарями публікатора).
 • Бібліографія (бібліографічні покажчики з певної проблеми або певної персоналії).
 • Інформація (для дослідників у галузі історії педагогіки; перелік дат та подій, що відбулися в освіті та науці і варті на згадку (пошанування); до відома індивідуальних передплатників).

Кожній статті видання присвоюється цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier), наявність якого робить наукову публікацію видимою для професійних пошукових систем та дозволяє науковцям з усього світу легше знаходити публікації та відстежувати цитування.

Альманах зареєстрований, реферується та індексується у наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:

 • Index Copernicus
 • Google Scholar
 • CrossRef
 • WorldCat
 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
 • Реферативна база даних «Україніка наукова»
 • ISSN International Centre, м. Париж
 • Українська науково-освітня мережа УРАН
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Детальну інформацію щодо оформлення матеріалу та архів попередніх номерів розміщено на офіційному сайті видання за посиланням http://ipa.udpu.edu.ua/.