ОГОЛОШЕННЯ!

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01
в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (зал засідань) відбудуться захисти дисертаційних досліджень:
21 квітня 2021 року 10.00 год.
на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Кірдан Олександр Петрович, завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Назва дисертації: «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти».

Науковий консультант: Безлюдний Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Офіційні опоненти: Дутка Ганна Яківна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з навчально-методичної та виховної роботи Львівського інституту економіки і туризму; Третько Віталій Віталійович, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Хмельницького національного університету; Атаманчук Юрій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

21 квітня 2021 року 13.00 год.
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Люльченко Вячеслав Григорович, викладач кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Назва дисертації: «Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти».

Науковий керівник: Кочубей Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Офіційні опоненти: Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ; Дрозіч Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, методист Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг».

22 квітня 2021 року 10.00 год.
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Чучаліна Юлія Миколаївна, викладач-стажист кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Назва дисертації: «Формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки».

Науковий керівник: Безлюдний Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Офіційні опоненти: Кучай Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України; Кушнір Наталія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, головний спеціаліст Департаменту освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації.

22 квітня 2021 року 12.00 год.
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Сало Леся Вікторівна, викладач іноземної мови, Канівський коледж культури і мистецтв. Назва дисертації: «Професійна підготовка фахівців з хореографії в університетах США».

Науковий керівник: Заболотна Оксана Адольфівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Офіційні опоненти: Сущенко Андрій Віталійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету; Пархоменко Олександр Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

23 квітня 2021 року 10.00 год.
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Костенко Дмитро Вікторович, асистент кафедри іноземних мов математичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назва дисертації: «Формування міжкультурної компетентності у майбутніх фахівців галузі «Інформаційні технології» в освітньому середовищі університету».

Науковий керівник: Чернуха Надія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти: Бахов Іван Степанович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Руденко Юлія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики Сумського педагогічного університету