Аспірантура

Зразок обгрунтування теми дисертаційного дослідження

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури

Індивідуальний навчальний план аспіранта

Положення про аспірантуру

Зразок заяв

Вимоги до виконання індивідуальних планів

Перелік спеціальностей

Додаток 11 Правила прийому до аспірантури УДПУ імені П. Тичини  (2016)

Додаток 11 Правила прийому до аспірантури та докторантури УДПУ імені П. Тичини (2017)

Положення про аспірантуру (діє з 2016 року)

Програми вступних випробувань для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії) (2017р.)

Програма фахового випробування для вступників на спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки

Програма додаткового фахового випробування для вступників на спеціальність 011- Освітні, педагогічні науки

Програма фахового випробування для вступників на спеціальність 015 – Професійна освіта

Програма додаткового фахового випробування для вступників на спеціальність 015 – Професійна освіта

Програма фахового випробування для вступників на спеціальність 032 – Історія та археологія

Програма додаткового фахового випробування для вступників на спеціальність 032 – Історія та археологія

Програма фахового випробування для вступників на спеціальність 053 – Психологія

Програма додаткового фахового випробування для вступників на спеціальність 053 – Психологія

Програма фахового випробування для вступників на спеціальність 073 – Менеджмент 

Програма додаткового фахового випробування для вступників на спеціальність 073 – Менеджмент

Програма фахового випробування для вступників на спеціальність 231 – Соціальна робота

Програма додаткового фахового випробування для вступників на спеціальність 231 – Соціальна робота

Вступний екзамен з іноземної мови

Випробування з філософії

 

Паспорти спеціальностей
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла фізико-математичні науки
01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми фізико-математичні науки
07.00.01 – Історія України
08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
08.00.04-економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності нова редакція
08.00.07 -демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
13.00.01-загальна педагогіка та історія педагогіки
13.00.02 – теорія та методика навчання інформатика
13.00.02 – теорія та методика навчання математика
13.00.02 – теорія та методика навчання математика
13.00.02 – теорія та методика навчання музика та музичне виховання
13.00.02 – теорія та методика навчання фізика
13.00.02 – теорія та методика трудового навчання
13.00.02–теорія та методика навчання інформатика
13.00.02-теорія та методика навчання фізика
13.00.02-теорія та методика трудового навчання
13.00.03 – корекційна педагогіка
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
13.00.04-теорія та методика професійної освіти.
13.00.04–теорія та методика професійної освіти
13.00.05 – соціальна педагогіка
13.00.05-соціальна педагогіка
13.00.07 – теорія і методика виховання
13.00.07-теорія та методика виховання
13.00.07-теорія та методика виховання
13.00.08-дошкільна педагогіка
13.00.08-дошкільна педагогіка
13.00.09 – теорія навчання
13.00.09-теорія навчання.

Програми
01.02.04
07.00.01
08.00.03
09.00.12
10.02.01
13.00.01
13.00.02
13.00.04
13.00.05
13.00.07
13.00.08
13.00.09
19.00.07

Програма кандидатського іспиту з іноземної мови

Програма кандидатського іспиту з філософії