Відділ наукового та науково-технічного розвитку Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини створено з метою організаційного забезпечення наукової та науково-інноваційної діяльності університету.

Логіна Ліна Володимирівна

Начальник відділу

Царук Владислав Віталійович

Провідний фахівець

Максимук Наталія Григорівна

Провідний фахівець

  • реалізація в Університеті державної політики в галузі науки, організація наукової та науково-технічної діяльності;
  • координація виконання науковцями фундаментальних науково-дослідних робіт (далі НДР), прикладних наукових та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямків за державним замовленням та відповідно до тематичного плану НДР Університету;
  • розвиток перспективних форм науково-технічного співробітництва з науково-дослідними установами НАН, НАПН та МОН України;
  • координація наукової, науково-технічної та науково-дослідної роботи в навчально-науковому інституті, на факультетах, кафедрах, в окремих підрозділах та здійснення контролю за їхньою діяльністю;
  • забезпечення формування інформаційної бази проєктів і програм всеукраїнського співробітництва та інформування структурних підрозділів Університету про можливості процедури участі у них;
  • забезпечення підготовки проєктів угод про співпрацю;
  • відповідно до укладених угод, сприяння налагодженню співпраці з ЗВО та НУ, реалізації спільних проєктів, участь Університету в асоціаціях та об’єднаннях ЗВО; забезпечує участь у межах договорів та проєктів, заснованих на договірній основі, і договорів, укладених Університетом з іншими ЗВО та НУ України, студентів і науково-педагогічних працівників у навчанні та стажуванні.

Адреса: вул. Садова, 2, каб. 200 А

тел.: (04744) 4-02-81

E-mail: naukovuy@gmail.com