ДФ 74.053.012

НАКАЗ про утворення спеціалізованих вчених рад Анотація Коваль Д. С. Дисертація Коваль Д. С. Відгук офіційного опонента Петриченко Л. О. Відгук офіційного опонента Кучай О. В. Висновок рецензента Безлюдний О. І. Висновок рецензента Осадченко І. І. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Коваль Д. С.