Інноваційна діяльність

На етапі сучасного трансформаційного розвитку економіки та освіти в Україні варто звернути увагу на інноваційну складову цих сфер суспільної діяльності, адже пережитки минулого, старі підходи до роботи, не дають змогу реалізувати сучасний потенціал українського суспільства та забезпечити попит сектору державної економіки, приватного бізнесу, освіти на нові інноваційні ідеї молоді.

Основними завданнями інноваційної діяльності  є:

 • використання правового регулювання в інноваційній сфері;
 • залучення та відбір креативних, бажаючих займатися інноваційним підприємництвом, людей з числа студентської молоді, аспірантів і учених УДПУ;
 • формування стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та моніторинг їх реалізації;
 • розвиток інфраструктури у сфері інновацій та трансферу технологій, зокрема створення сприятливих умов роботи технологічних та наукових парків;
 • створення умов для комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та трансферу технологій у виробництво;
 • розвиток інноваційної культури в суспільстві та популяризація інноваційної діяльності.
 • організація прогнозно-аналітичних досліджень тенденцій інноваційного розвитку;
 • формування стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямків інноваційної діяльності в університеті;
 • аналіз результативності провадження інноваційної діяльності, трансферу технологій, ефективності використання державних, фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також кадрового потенціалу;
 • комплексний аналіз стану інноваційної інфраструктури та прогнозування тенденцій її розвитку;
 • підготовка та подання до Міністерства освіти і науки України пропозицій, щодо погодження рішення про створення наукових парків та затвердження пріоритетних напрямків діяльності;
 • здійснення заходів щодо популяризації інноваційної діяльності та трансферу технологій, розвитку інноваційної культури в суспільстві;
 • навчання відібраних учасників інноваційному підприємництву і створення у них мотивації для формування своїх ідей;
 • надання допомоги учасникам в розробці проектів;
 • організація участі представників університету в різних тематичних заходах, конкурсах, конференціях;
 • організація співпраці з державними установами та організаціями чи приватними підприємствами;
 • пошук інвесторів (бізнес-ангелів) для інвестування в перспективні проекти (перший і другий раунд інвестицій);
 • пошук та наданні інформації про відкриті гранди, конкурси;
 • внесення пропозицій до органів місцевої влади, щодо організації регіонального наукового фестивалю «UMAN Challenge» серед навчальних закладів міста та регіону;
 • організація та проведення конкурсу інноваційних проектів серед школярів міста на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • допомога учасникам-авторам ідей в заточуванні відібраних стартап-проектів під зацікавлених інвесторів;
 • участь у відкритті та запуску стартап-компаній;
 • допомога та підтримка захисту прав інтелектуальної власності (оформлення авторських прав, патентів, ліцензій).

 


 

Адреса: м.Умань, вул. Садова, 2, каб. 207

Телефон: (04744) 4-02-81

E-mail: innovation.ecosystem@ukr.net

Відповідальна особа: Нікіфоров Богдан Васильович