IV Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін»

8 квітня 2021 р. на факультеті мистецтв розпочала роботу IV Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін».

Співорганізаторами та учасниками конференції стали Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (відділ змісту і технологій педагогічної освіти), Інститут обдарованої дитини (відділ діагностики), Об’єднання професійних художників (Ізраїль), Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (кафедра методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (кафедра декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва), Мукачівський державний університет (кафедра образотворчого мистецтва) та інші.

В участі пленарного засідання конференції взяли понад 100 осіб. На пленарному засіданні конференції виступили: з вітальним словом доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, професор кафедри вищої математики та методики навчання математики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Годованюк Тетяна Леонідівна; доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, декан гуманітарного факультету Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Бучківська Галина Вікентіївна (м. Хмельницький, Україна); доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних дисциплін і професійної освіти Київської академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука Тименко Володимир Петрович (м. Київ, Україна); доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музичного мистецтва та методики музичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Черкасов Володимир Федорович (м. Кропивницький, Україна); провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Філіпчук Наталія Олександрівна (м. Київ, Україна); заслужений працівник культури України, керівник хорових колективів «Театру Педра ІІ» Пономарьов Юрій Дмитрович (м. Ріберао Прето, Бразилія); з заключним словом декан факультету мистецтв УДПУ імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, доцент Терешко Інна Григорівна.

У 2020 р. на факультеті мистецтв вийшло друком: 6 монографій, з них 1 закордонна; 8 навчальних посібників; 5 збірників методичних рекомендацій; 3 партитури для оркестру народних інструментів; термінологічний словник та 72 публікації у виданнях різного рівня, 13 з них проіндексовані у наукометричних базах Scopus та Web of Science. В рамках конференції презентували кращу навчально-методичну продукцію: кандидат педагогічних наук, професор кафедри образотворчого мистецтва Пічкур Микола Олександрович; кандидат педагогічних наук, викладач кафедри хореографії та художньої культури Сизозенко Вікторія Анатоліївна; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Семенова Олена Віталіївна; заслужений працівник культури України, доцент, завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Семенчук Василь Васильович.

Вокально-техническое развитие учеников школ эстетического воспитания