Конференції 2014 рік

№ п/п Назва НТЗ  Інформаційний
лист
Телефон, факс,
e-mail
Термін проведення Звіти
Міжнарожні конференції
1.1 Третя Міжнародна онлайн Інтернет-конференція: «Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення»

Українська

Російська

Англійська

тел. 099-5306754;
e-mail:
dydaktyka@rambler.ru
м. Умань,
21 лютого
1.2 V Міжнародна науково-практична конференція у заочній формі
«Пріорітети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України»

Українська

Російська

Англійська

тел. (04744)5-20-80,
063-2658959,
095-7696303;
е-mail: kafedraetm@mail.ru
м. Умань,
27 лютого
1.3 Міжнародна науково-практична конференція
«Тарас Шевченко в культурному мегапросторі: історична постать, віхи творчості, дискурс
(до 200-річчя від Дня народження Кобзаря)»

Українська

Російська

Англійська

тел. (04744)3-78-96,
097-3416624;
e-mail:
innaosvita@mail.ru
м. Умань,
10-11 квітня
Звіт
Програмка
Фото
1.4 IV Міжнародна інтернет-конференція
«Актуальні проблеми прикладної лінгвістики»

Українська

Російська

Англійська

тел. 097-3409696;
e-mail:prlingv@ukr.net
м. Умань,
17-18 квітня
1.5 Третя Міжнародна онлайн Інтернет-конференція «Сучасні тенденції використання дидактичних ідей Яна Амоса Коменського»

Українська

Російська

Англійська

тел. 099-5306754;
e-mail:
dydaktyka@rambler.ru
м. Умань,
25 квітня
1.6 Міжнародна науково-практична конференція
«Інноваційна модель розвитку: тенденції та перспективи економічної трансформації»

Українська

Російська

Англійська

тел. (04744)5-20-80;
e-mail:
кaf-econom-pidpr@ya.ru
м. Умань,
23 травня
1.7 ІV Міжнародна
науково-практична конференція
«Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: стратегія і перспективи»

Українська

Російська

Англійська

тел. (04744)5-20-80,
063-2658959,
095-7696303;
е-mail:
kafedraetm@mail.ru
е-mail:
kafedraetm@mail.ru
м. Умань,
28 травня
 1.8 Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрями підготовки сучасного вчителя: глобалізація, стандартизація, інтеграція»

Українська

Російська

Англійська

 тел. (04744)4-02-81
Е-mail:
nauka-udpu@mail.ru
м. Умань,
30-31
жовтня
1.9 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи»

Українська

Російська

Англійська

тел. 066-3503773;
e-mail:
iryna1977@rаmbler.ru
м. Умань,
16 жовтня
1.10 Міжнародна Інтернет-конференція
«Актуальні проблеми розвитку національної економіки»

Українська

Російська

Англійська

тел.097-7223700;
е-mail:
o-mityay@mail.ru
м. Умань,
22 жовтня
1.11 І Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи»

Українська

Російська

Англійська

тел. (04744) 5-23-23,
063-7902229;
е-mail:
veravera@meta.ua
м. Умань,
24 жовтня
1.12 Друга Міжнародна онлайн Інтернет-конференція «Дидактика Яна Амоса Коменського як універсальне мистецтво надання та здобуття освіти»»

Українська

Російська

Англійська

тел. 099-5306754;
e-mail:
dydaktyka@rambler.ru
м. Умань,
28 листопада
Всеукраїнські конференції
2.1 Уманська історико-біографічна конференція
«Видатні люди Черкаського краю»

Українська

Російська

тел. (04744)-3-40-44;
e-mail: history_uman@ukr.net
м. Умань,
21 лютого
2.2 Всеукраїнська науково-практична конференція «Українознавчий вимір творчості Тараса Шевченка»

Українська

Російська

Англійська

тел. 097-6989033;
e-mail:lab-314@mail.ru
м. Умань,
5 березня
2.3 Шоста Всеукраїнська студентська інтернет-конференція
«Проблеми початкової школи: традиції та інновації»

Українська

Російська

тел. 063-0498928;
e-mail:
fakam110@ukr.net
м. Умань,
13-14 березня
2.4 ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція студентів та молодих учених
Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика.

Англійська

тел. 096-706-57-84;
e-mail:
kaf_sd@mail.ru
м. Умань,
18 березня
2.5 Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики»

Українська

Російська

Англійська

тел. (04744)3-78-96,
097-5253023;
e-mail: ira2010vladimirovna@mail
м. Умань,
20 березня
2.6 Всеукраїнська
науково-практична конференція молодих учених та студентів
«Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

Українська

Російська

Англійська

тел. (04744)5-20-80;
e-mail:
Kaf-econom-pidpr@ya.ru
м. Умань,
20 березня
2.7 ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти»

Українська

Російська

Англійська

тел. 067-9156488,
тел. 067-8018053;
e-mail:
kaf.tur@mail.ru
м. Умань,
28 березня
2.8 V Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції
«Географія та екологія: наука і освіта»

Українська

Російська

Англійська

тел. 050-5462253;
е-mail: timets07@rambler.ru
м. Умань,
10–12 квітня
2.9 ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі»

Англійська

тел.: 050-6075840;
e-mail:
tmfv@meta.ua
м. Умань,
10 квітня
2.10 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Історія науки у вищій та середній школі»

Українська

Російська

Англійська

тел.: (04744)5-90-84;
е-mail:udpu-kafedramatemat@rambler.ru
м. Умань,
10-11 квітня
2.11 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів»

Українська

Російська

Англійська

тел.(04744)5-23-23,
097-5102475;
e-mail:
lena_semenova@meta.ua
м. Умань,
11 квітня
2.12 Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів
«Вплив навколишнього середовища на формування особистості»

Українська

Російська

тел. (04744)3-45-33,
096-7017666;
e-mail:
marina_bevzyuk@mail.ru
м. Умань,
16 квітня
2.13 VII Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців
«Проблеми та перспективи педагогічної науки в практики в сучасних умовах»

Українська

тел.(04744)5-23-23,
063-8507423;
e-mail:
conf_udpu2011@mail.ru
м. Умань,
17 квітня
2.14 V Всеукраїнська студентська
наукова інтернет-конференція
«Комп’ютери у навчальному процесі»

Українська

Російська

Англійська

тел.(04744)5-31-62;
e-mail:
informatika-IKT@ukr.net
м. Умань,
17-18 квітня
2.15 XII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному дошкіллі»

Українська

Російська

Англійська

тел. (04744)3-45-33;е-mail:
lesjakarnaukh@rambler.ru
е-mail:
kaf-tmdo@mail.ru
м. Умань,
24 квітня
2.16 Міжрегіональна науково-практична конференція
«Проблеми сучасної лінгвістики та лінгводидактики»

Українська

Російська

Англійська

тел. (044744)3-05-88,
098-8247374;
e-mail:
kaf_svit.lit@mal.ru
м. Умань,
25-26 квітня
2.17 Всеукраїнська наукова конференція
«Історія і пам’ять: залежність і взаємовплив»

Українська

Російська

тел.(04744)3-40-44;
e-mail: history_uman@ukr.net
м. Умань,
16 травня
2.18 Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична психологія освіти ХХІ століття: проблеми та перспективи»

Українська

Російська

тел. 093-8163175;
е-mail: sunny_town@mail.ru
м. Умань,
21-22 травня
2.19 Всеукраїнська конференція «Неперервна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи»

Українська

Російська

Англійська

тел. 096-5086368,
097-6104852;
e-mail: fpo_konf@mail.ua
м. Умань,
22-23 травня
2.20 V Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя»

Українська

Російська

Англійська

тел.067-3151715;
e-mail:
natulya.gulko@mail.ru
м. Умань,
23 травня
2.21 Всеукраїнська конференція «Інформаційно-комунікаційні технології навчання»

Українська

Російська

Англійська

тел.(04744)5-31-62;
e-mail:
informatika-ikt@ukr.net
м. Умань,
23-24 травня
2.22 Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації
у сучасній освіті»

Українська

Російська

тел. 063-0498928;
e-mail: fakam110@ukr.net
м. Умань,
2-3 жовтня
2.23 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«Педагогічна освіта і наука: традиції, реалії, перспективи»

Українська

Російська

тел.063-0498928;
e-mail: fakam110@ukr.net
м. Умань,
9-10 жовтня
2.24 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблем та перспективи техніко-технологічної підготовки у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах»

Українська

тел.(04744)5-21-91;
е-mail:
ttdop@mail.ru
м. Умань,
16-17 жовтня
2.25 Всеукраїнська науково-практична
конференція
«Підготовка компетентного фахівця в умовах глобалізаційних процесів»

Українська

Російська

тел. 067-9090906;
е-mail: larysa.tkachuk.2011@gmail.com
м. Умань,
17 жовтня
2.26 Всеукраїнська конференція «Соціалізація та виховання особистості в умовах сьогодення»

Українська

Російська

тел.(04744)5-31-62;
e-mail:
lesjakarnaukh@rambler.ru
м. Умань,
23 жовтня
 І Всеукраїнська науково-практична конференція«Розвиток національно-мовної особистостів умовах неперервної освіти: надбання, реалії, перспективи»

Українська

Російська

Англійська

тел. (04744) 3-05-88e-mail:centre_mova@mail.ru м.Умань,23 жовтня
2.27 ІІІ Всеукраїнська інтернет-конференція
«Проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні»

Українська

Російська

тел. 098-573-50-01;
е-mail: psiholudpu@mail.ru
м. Умань,
23-24 жовтня
2.28 VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів»

Українська

Російська

тел.063-1424990;
е-mail: kozak_i_v@ukr.net
м. Умань,
24 жовтня
2.29 Всеукраїнська наукова конференція
«Україна і українці в світових війнах ХХ століття»

Українська

Російська

Англійська

тел. (04744)3-40-44;
е-mail: zinaidasvyachenko09@rambler.ru
м. Умань,
24 жовтня
2.30 Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)»

Українська

Російська

 

тел.067-9631148;
e-mail:
lenabaldyniuk@gmail.com
м. Умань,
6-7 листопад
2.31 Всеукраїнська науково-практична конференція
«Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика»

Українська

Російська

Англійська

тел.(04744)-3-40-44,
063-6213254;
e-mail:
prot_vadіm@ukr.net
м. Умань,
11 листопада
2.32 Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні соціально-філософські питання сучасності»

Українська

Російська

Англійська

тел.:04744-3-40-44,
097-6707242;
е-mail:lab-406@mail.ru
м. Умань,
28 листопада
2.33 І Всеукраїнська науково – практична Інтернет – конференція присвячена Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом
«Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІДу»

Англійська

 

 тел. 050-521498,
097-8780117;
e-mail:
YliyaGumenna@mail.ru
м. Умань,
28 листопада
 2.34 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Творча спадщина Тараса Шевченка як чинник національно-патріотичного виховання майбутніх учителів мистецьких дисциплін»  тел. 093-2080194;
e-mail: kafedra_m@meta.ua
 м. Умань,
28 березня
 2.35 Сьома міжвузівська студенська наукова конференція “Умань -2014. Наука. Освіта. Молодь”  тел. (04744) 5-20-92  м. Умань,
23 квітня
 2.36 Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти”  Українська  тел. 067-810-92-98

e-mail: orgKomitet@mail.ru

 23 травня