Корисні посилання

Міністерство освіти і науки Україниhttp://www.mon.gov.ua/

Департамент атестації кадрів Міністерства
освіти і науки Україниhttp://mon.gov.ua/ua/department/atest

Атестація кадрівhttp://mon.gov.ua/ua/activity/certified-staff-evaluation/

Наказ Міністерства освіти і науки України Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2013 р. № 567

ПОРЯДОК
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2017 р.
за № 155/30023

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації