НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР

Науково-консультативний центр Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини надає послуги в галузі організації процесів підготовки й атестації наукових кадрів, у тому числі: консультування з питань вступу до аспірантури, докторантури; консультування з питань складання вступних іспитів до аспірантури та (кандидатських екзаменів; консультування з питань формулювання тем кандидатських і докторських дисертацій, кваліфікаційних магістерських та дипломних робіт; консультування з питань структури, наукового апарату, методики проведення дослідно-експериментальної роботи, оформлення дисертацій; консультування з питань оформлення документів для захисту дисертацій; консультування здобувачів наукових ступенів і магістрантів про можливість публікування результатів наукових досліджень у наукових виданнях України та за її межами; роз’яснення нормативних документів Міністерства освіти і науки щодо захисту кандидатських і докторських дисертацій; розроблення навчальних планів, програм підготовки науково-педагогічних кадрів; консультування з інших питань щодо підготовки й атестації наукових кадрів вищої кваліфікації.

Послугами НКЦ УДПУ можуть скористатися викладачі – керівники дисертаційних робіт, аспіранти, здобувачі наукового ступеня кандидата та доктора наук.

Для роботи в НКЦ залучаються найдосвідченіші фахівці в галузі підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації.

Керівник НКЦ – доктор педагогічних наук, професор О. М. Коберник.