Фундаментальні

1. Математичний аналіз процесів початкового руйнування пружних і пружно-пластичних тіл.

Керівник: д. фіз.-мат. н., професор Кіпніс Л.А.

2. Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні.

Керівник: к. п. н., доц. Андрощук Л.М.