Прикладні

Систематизація потенційних та створення нових заповідних об’єктів Південно-Бузького екологічного коридору за активної участі молоді.
Керівник: д. п. н., професор Совгіра С.В.