Положення

1 Положення про студентські олімпіади Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  Переглянути  Завантажити
2 Положення про проведення конкурсного відбору проектів та виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в Уманському державному  педагогічному  університеті  імені Павла Тичини.   Переглянути  Завантажити
3 Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.   Переглянути  Завантажити
4 Положення про відділ наукового та науково-технічного розвитку.   Переглянути  Завантажити
5 Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій в Уманському державному  педагогічному  університеті  імені Павла Тичини.   Переглянути  Завантажити
 6 Положення про науково-дослідну роботу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.   Переглянути  Завантажити
7 Положення про конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук в Уманському  державному  педагогічному  університеті  імені Павла Тичини.   Переглянути  Завантажити
8 Положення про Раду молодих науковців Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.   Переглянути  Завантажити
9 Положення про редакційну комісію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.   Переглянути  Завантажити
10 Положення про студентське наукове товариство Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.   Переглянути  Завантажити
11 Положення про наукову школу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Перегрянути Завантажити
12 Положення про попередній розгляд дисертації на здобуття наукового ступеня доктора/кандидата наук в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Переглянути   Завантажити
13 Положення про конкурс «Кращий молодий науковець УДПУ» Переглянути Завантажити
14 Положення про конкурс «Кращий студент науковець УДПУ» Переглянути Завантажити
15 Положення про Українсько-туркменський культурно-освітній центр Переглянути Завантажити
16 Положення про Польський культурно-освітній центр Переглянути Завантажити
17 Положення про академічну мобільність педагогічних і науково-педагогічних працівників Переглянути Завантажити
18 Положення про науково-дослідну лабораторію «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти» Переглянути Завантажити
19 Положення про науково-методичний центр професійного розвитку викладачів Переглянути Завантажити
20 Положення про науково-технічну раду Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Переглянути Завантажити
21 Положення про студентські професійні творчі конкурси, турніри Переглянути Завантажити
22 Положення про регіональний центр Малої академії наук Переглянути Завантажити
23 Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Переглянути Завантажити
24 Положення про навчально-наукову агробіостанцію Переглянути Завантажити
25 Положення про курси з навчання польської мови Переглянути Завантажити
26 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей Переглянути Завантажити
27 Положення про науково-дослідну лабораторію Переглянути Завантажити
28 Положення про студентське проектно-технологічне бюро Переглянути Завантажити
29 Положення про основні показники визначення загального рейтингу науково-педагогічних працівників Переглянути Завантажити
30 Положення про науково-дослідний центр Переглянути Завантажити
31 Положення про музей Переглянути Завантажити
32 Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Переглянути Завантажити
33 Положення про наукові програми підготовки докторів наук в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Переглянути Завантажити
34 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН здобувача вищої освіти ступеня “доктор наук” Переглянути Завантажити