Про відділ

 В умовах інформатизації суспільства одним із напрямів удосконалення видавничої діяльності ЗВО є ефективна робота редакційного відділу. Стратегічними завданнями відділу на сьогодні є забезпечення плідної співпраці з професорсько-викладацьким складом щодо якісної підготовки навчально-методичної літератури в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, підготовка до друку наукових фахових видань університету та їх популяризація на європейському і світовому рівнях.


Начальник відділу

Руденко Вікторія Миколаївна


фахівець І категорії

Цехмейструк В’ячеслав Миколайович


коректор

Бортник Мирослава Степанівна


Фахівець І категорії

Куніцький Ярослав Андрійович


Адреса: вул. Садова, 2, каб. 207.

Тел: (04744) 4-02-81.

Е-mail: vrv.udpu@gmail.com