Рекомендації щодо структури, змісту та обсягів наукових та навчальних видань викладачів і студентів УДПУ

ЗМІСТ

1. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАНЬ

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ ТА ОБСЯГІВ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ

2.1. Монографія

2.2. Підручники і навчальні посібники

2.3. Навчально-методичні видання університету

2.3.1. Методичні рекомендації

2.3.2. Тексти лекцій

2.3.3. Навчально-методичний комплекс

3. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАЛИХ ЗА ОБСЯГОМ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

4. ВИМОГИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ВИДАНЬ

5.1. Нумерація сторінок тексту, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, ілюстрацій, таблиць, формул

5.2. Вимоги до ілюстрацій

5.3. Оформлення таблиць

5.4. Особливості оформлення формул

5.5. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

5.6. Оформлення списку використаних джерел та додатків

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ