СЕМІНАРИ 2021

ВСЕУКРАЇНСЬКІ СЕМІНАРИ


з/п
Назва семінаруІнформаційні листиВідповідальна особаТермін проведення
1.Науково-методичний семінар «Соціальна інклюзія дистанційного освітнього процесу»ЗавантажитиВідп.: д-р. пед. наук, проф.
Кравченко О. О.
Тел.: +380984216444
Е-mail:
okskravchenko@ukr.net
28 січня
2021 р.
2.«Професійна мобільність науково-педагогічних працівників:
виклики та перспективи»
ЗавантажитиВідп.: д-р пед. наук, проф.
Осадченко І. І.
Тел.:+380995206754
Е-mail:
osadchenkoinna1@ukr.net
6 лютого
2021 р.
3.Науково-методичний семінар «Практичне застосування МКФ-ДП у контексті соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами»ЗавантажитиВідп.: д-р. пед. наук, проф.
Кравченко О. О.
Тел.: +380984216444
Е-mail:
okskravchenko@ukr.net
11 лютого
2021 р.
4.Круглий стіл
«Підвищення кваліфікації дошкільної освіт – ключове завдання у побудові власної траєкторії професійного розвитку»
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Мельникова О. М.
Тел.: +380634699494
Е-mail:
olga@maistruk.com
11 лютого
2021 р.
5.Гуманна педагогіка у процесі особистісного розвитку дитини: під знаком Г. С
Сковороди
(до 300 річчя
Г. С. Сковороди)
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Ткачук Л. В.
Тел.:+380679090906
Е-mail:
larysa.tkachuk.2011@gmail.com
11 лютого
2021 р.
6.Регіональний науково-методичний семінар
«Формування особистості дитини
в сучасному інформаційно-комунікаційному суспільстві»
ЗавантажитиВідп.: викладач
Гарбар С. В.
Тел.: +380968282125
Е-mail:
dutunaped@gmail.com
12 лютого
2021 р.
7.«Використання інформаційних технологій в освітньому процесі ЗВО»ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Дудник Н. В.
Тел.: +380963865596
Е-mail:
natalkadudnik@gmail.com
18 лютого
2021 р.
8.ІІ Регіональний
науково-методичний семінар
«Педагогічна практика як засіб професіонального самовизначення студентів спеціальності
016 Спеціальна
освіта»
ЗавантажитиВідп.: викладач
Колісник Л. В.
Тел.: +380637990384
Е-mail:
kolisnyk_liuda@ukr.net
18 лютого
2021 р.
9.Всеукраїнський науково-методичний семінар
«Леся Українка: подолання стереотипів»
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, проф.
Лопушан Т. В.
Тел.:+380939022832
Е-mail:
umanlab314@gmail.com
18 лютого
2021 р.
10.Науково-практичний семінар «Перспективи ефективної роботи соціальних працівників з молоддю»ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Левченко Н. В.
Тел.:+380969257939
Е-mail:
n.levchenkod@gmail.com
24 лютого
2021 р.
11.Науково-методичний семінар «Громадські організації людей з інвалідністю крізь призму надання соціальних послуг»ЗавантажитиВідп.: викл.- стаж.
Молоченко І. А.
Тел.: +380931199271
Е-mail:
grasshoper731@gmail.com
25 лютого
2021 р.
12.Науково-методичний семінар
«Сучасні підходи до модернізації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти»
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Гагарін М. І.
Тел.: +380936399707
Е-mail:
nikua08@rambler.ru
7 квітня
2021 р.
13.Всеукраїнський науково-методичний семінар
«Теорія і практика підготовки
до зовнішнього незалежного оцінювання
з української мови і літератури»
ЗавантажитиВідп.: канд. філол. наук, доц.
Січкар С. А.
Тел.: 0676849409
Е-mail:
svitlana_sichkar@ukr.net
9 квітня
2021 р.
14.Проведення науково-практичного семінару «Партиципаторні практики у місцевому самоврядуванні»ЗавантажитиВідп.: канд. юрид. наук, доц.
Цимбал В. О.
Тел.: +380950675110
Е-mail:
Vadym.tsymbal.ua@gmail.com
4 березня
2021 р.
15.«Формування ціннісних орієнтацій зростаючої особистості:
національний та європейський контекст»
ЗавантажитиВідп.: д-р пед. наук, проф.
Коберник О. М.
Тел.:+380677502827
Е-mail:
kobernikan@meta.ua
18 березня
2021 р.
16.Регіональний науково-практичний семінар
«Сучасна дошкільна освіта: гендерний вимір»
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Мельникова О. М.
Тел.:+380634699494
Е-mail:
olga@maistruk.com
19 березня
2021 р.
17.Науково-методичний семінар «Тренінгові технології у соціальній роботі»ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Шевчук О. М.
Тел.:+380972368771
Е-mail:
o.m.schevchuk@gmail.com
25 березня
2021 р.
18.«Академічна доброчесність та її забезпечення у закладах вищої освіти»ЗавантажитиВідп.: д-р пед. наук, доцент
Кірдан О. Л.
Тел.:+380963111580
Е-mail:
kirdan_olena@ukr.net
25 березня
2021 р.
19.Науково-практичний семінар «Психологічні основи інтернет-залежності молоді»ЗавантажитиВідп.: канд.психол. наук, доц. Ольховецький С. М.
Тел.: +380970261365
Е-mail:
serhiy.olhovetskyy@udpu.edu.ua
28 березня
2021 р.
20.Регіональний науково-методичний семінар
«Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти»
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Новаківська Л. В.
Тел.:+380970844617
Е-mail:
umanlab314@gmail.com
1 квітня
2021 р.
21.Регіональний науково-методичний семінар
«Творчість учасників університетського літоб’єднання імені Миколи Бажана»
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Павленко М. С.
Тел.: 0671363806
Е-mail:
mpavlenko7@gmail.com
8 квітня
2021 р.
22.Науково-практичний семінар «Гарантування конституційних прав і свобод людини в умовах епідеміологічної кризи COVID-19»ЗавантажитиВідп.: канд. юрид. наук, викл.
Олєйнічук О. М
Тел.:+380732127504
Е-mail:
lawyer.uman@gmail.com
8 квітня
2021 р.
23.«Методика використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі вищої школи»ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Стеценко Н. М.
Тел.:+380967603913
Е-mail:
stecenkonm@gmail.com
14 квітня
2021 р.
24.Регіональний науково-методичний семінар
«Народне мистецтво України: знак, символ, текст, джерело»
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Осіпенко Н. С.
Тел.:+380984424400
Е-mail:
osipenko_nata17@ukr.net
15 квітня
2021 р.
25Регіональний науково-методичний семінар
«Творча спадщина Гната Трохимовича Танцюри у контексті науки сьогодення»
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, проф.
Сивачук Н. П.
Тел.:+380974688456
Е-mail:
umanlab314@gmail.com
21 квітня
2021 р.
26.Регіональний науково-методичний семінар
«Підготовка майбутніх вихователів до професійної діяльності як педагогічна проблема»
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Залізняк А. М.
Тел.:+380930762802
Е-mail:
zalsznyak@i.ua
21 квітня
2021 р.
27.Науково-практичний семінар «Психологія особистісного успіху»ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, ст. викл.
Байда С. П.
Тел.:+380978700806
Е-mail:
cbajda2017@gmail.com
22 квітня
2021 р.
28.Регіональний науково-практичний семінар
«Соціальна робота у ХХІ столітті: виклики і перспективи»
ЗавантажитиВідп.: д-р. пед. наук, доц.
Клименко Ю. А.
Тел.:+380675000683
Е-mail:
klymenkoudpu@gmail.com
29 квітня
2021 р.
29.«Сучасні проблеми в закладах освіти»ЗавантажитиВідп.: д.пед. наук, доц.
Бялик О. В.
Тел.:+380676478478
Е-mail:
byalikov@gmail.com
18 травня
2021 р.
30.Регіональний науково-методичний семінар
«Родинні моральні імперативи у літературі й фольклорі Уманщини»
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, проф.
Лопушан Т. В.
Тел.:+3809339022832
Е-mail:
umanlab314@gmail.com
19 травня
2021 р.
31.Х науково-методичний семінар
«Права дітей: від витоків до сьогодення»
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Бондаренко Г. В.
Тел.:+380985887970
Е-mail:
bondarenkohv@gmail.com
27 травня
2021 р.
32.Регіональний навчально-методичний семінар
«Особливості навчання та виховання дітей з порушеннями слуху: історія та сучасність»
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, ст. викл.
Хрипун Дар’я Миколаївна
Тел.:+380738669838
Е-mail:
8669838@ukr.net
23 вересня
2021 р.
33.«Сучасні проблеми гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів»ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Бойченко В. В.
Тел.:+380503916076
Е-mail:
boichenko.v@gmail.com
23 вересня
2021 р.
34.Науково-практичний семінар «Основи наукових досліджень в психології»ЗавантажитиВідп.: канд. психол. наук, доц.
Перепелюк Т. Д.
Тел.:+380988868768
Е-mail:
Perepeluk17@gmail.com
25 вересня
2020 р.
35.«Особливості роботи психолога з метафоричними картами. Майстер-клас»ЗавантажитиВідп.: канд. психол. наук, доц.
Харченко Н. А.
Тел.: +380968185061
Е-mail:
kharchenkon.a@ukr.net
25 вересня
2021 р.
36.Науково-методичний семінар
«Впровадження ідей В. О. Сухомлинського у педагогічну теорію і практику: від пізнання дитини до –створення освітньо-виховної системи»
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Ткачук Л. В.
Тел.:+380679090906
Е-mail:
larysa.tkachuk.2011@gmail.com
30 вересня
2021 р.
37.Регіональний науково-практичний семінар
«Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти: проблеми, досвід, інновації»
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Мельникова О. М.
Тел.: +380634699494
Е-mail:
olga@maistruk.com
19 жовтня
2021 р.
38.Організація та проведення Чотирнадцятих Уманських краєзнавчих читаньЗавантажитиВідп.: д-р іст. наук, проф.
Кузнець Т. В.
Тел.:+380973039177
E-mail:
tetiana.kuznets@gmail.com
20 жовтня
2021 р.
39.Регіональний науково-методичний семінар
«Інноваційна діяльність педагога дошкільної освіти в умовах реалізації концептуальних засад Нової української школи»
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доцент
Попиченко С. С.
Тел.: +38093307032
E-mail:
dutunaped@gmail.com
21 жовтня
2021 р.
40.Науково-практичний семінар «Мотиваційні тренінги»ЗавантажитиВідп.: викладач
Козак О. Ю.
Тел.: +30934994196
Е-mail:
kozakolha30@gmail.com
25 жовтня
2021 р.
41.ІV Регіональний науково-практичний семінар
«Нетрадиційні методи терапії в логопедичній роботі»
ЗавантажитиВідп. канд. пед. наук, доц.
Бегас Л. Д.
Тел.: +380972701798
Е-mail:
begasld@ukr.net
11 листопада
2021 р.
42.Науково-практичний семінар
«Сучасні виклики інституту адвокатури в Україні»
ЗавантажитиВідп.: канд. юрид. наук, викл.
Олєйнічук О. М
Тел.: +380732127504
Е-mail:
lawyer.uman@gmail.com
18 листопада
2021 р.
43.Всеукраїнський науково-практичний семінар
«Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи»
ЗавантажитиВідп.: канд. філ. наук, доц.
Анікіна І. В.
Тел.:+380675834155
Е-mail:
kaf.slov.mov-zar.lit@ukr.net
25-26 листопада
2021 р.
44.Науково-методичний семінар «Практична сфера соціальної роботи: проблеми та перспективи»ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Шевчук О. М.
Тел.:+380972368771
Е-mail:
o.m.schevchuk@gmail.com
26 листопада
2020 р.
45.Регіональний науково-практичний семінар
«Підготовка майбутніх педагогів до впровадження Концепції НУШ в освітній процес ЗДО та ЗЗСО»
ЗавантажитиВідп.: канд. пед. наук, доц.
Мельникова О. М.
Тел.: +380634699494
Е-mail:
olga@maistruk.com
9 грудня
2021 р.