Корисні посилання

Міністерство освіти і науки Україниhttp://www.mon.gov.ua/

Департамент атестації кадрів Міністерства
освіти і науки Україниhttp://mon.gov.ua/ua/department/atest

Атестація кадрівhttp://mon.gov.ua/ua/activity/certified-staff-evaluation/

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2013 р. № 567

ПОРЯДОК
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника