Загальна інформація

Наша адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
e-mail: udpu.spetsrada@gmail.com

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини діє спеціалізована вчена рада К 74.053.02 (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820)) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

  • 13.00.05 «Соціальна педагогіка»
  • 13.00.07 «Теорія і методика виховання».

Діяльність спеціалізованої вченої ради забезпечують 18 докторів та кандидатів наук.

Голова спеціалізованої вченої ради:

Коберник Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.

 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.05 – соціальна педагогіка.

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради:

Ревнюк Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент; доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Тел.: 0674700868        0667330459

e-mail: udpu.spetsrada@gmail.com, nat.iv1975@meta.ua

 

Технічний секретар спеціалізованої вченої ради:
Чирва Галина Миколаївна –
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти.
Тел.: 0983775208