Загальна інформація

Наша адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
e-mail: udpu.spetsrada@gmail.com

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини діє спеціалізована вчена рада Д 74.053.02 (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2019 № 1428) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання» терміном до 31.12.2020 року.

Діяльність спеціалізованої вченої ради забезпечують 18 докторів та кандидатів наук.

Голова спеціалізованої вченої ради:

Коберник Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

Бялик Оксана Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради:

Ревнюк Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент; проректор з гуманітарних питань Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Тел.: 0674700868; 0667330459

e-mail: udpu.spetsrada@gmail.com

 

Технічний секретар спеціалізованої вченої ради:
Чирва Галина Миколаївна –
кандидат педагогічних наук, доцент.
Тел.: 0983775208