Співпраця Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського

     Інтеграція освіти і науки – необхідна умова інноваційного розвитку суспільства. У контексті означеного набуває актуальності та життєвої необхідності інтеграція освіти і науки в умовах вищої педагогічної школи,  співпраця ЗВО з науковими установами НАН України.

     Давню історію має співпраця Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з установами НАПН України, зокрема – Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського.

     19 вересня 2019 року на засіданні Президії НАПН України було розглянуто питання «Про наукову і науково-організаційну діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (далі – ДНПБ) за 2015 – 2019 рр. та перспективи її розвитку». Основні результати діяльності та перспективні напрями розбудови ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського представила її директор, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Л. Д. Березівська.

     В обговоренні взяла участь проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції, доктор педагогічних наук, професор Н. М. Коляда.

     Співпраця Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського здійснюється у кількох напрямах: участь в історико-педагогічних масових заходах; використання фонду, інформаційних ресурсів, баз даних ДНПБ для виконання різного типу наукових досліджень; співпраця Рад молодих вчених установ відповідно до укладеної угоди; взаємодія бібліотеки університету зі структурними підрозділами ДНПБ щодо науково-методичного забезпечення тощо. Наші установи також є партнерами у розвитку молодіжної науки. Так, у 2017 р. підписано Угоду про співпрацю між Радами молодих учених університету та ДНПБ.

     В цілому співпраця Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського, що спрямовується на забезпечення інноваційного розвитку освітянської сфери, зокрема ЗВО та їхніх науково-дослідних підрозділів, є вагомим внеском у процес інтеграції освіти і науки в умовах розвитку вищої педагогічної школи.