Корисні посилання

МОН

Наукові фахові видання України

РЕЄСТР наукових фахових видань України

Журнали, що входять до Scopus

Журнали, що вийшли зі Scopus (Ч.1)

Журнали, що вийшли зі Scopus (Ч.2)

Перелік українських видань у Scopus та Web of Science

Як створити ORCID?

Вимоги до монографії, що подається на
здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук