Склад спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01

Склад спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01
в Уманському державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини

1 Кочубей Тетяна Дмитрівна (голова спеціалізованої вченої ради) – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
2  7 Браславська Оксана Володимирівна (заступник голови спеціалізованої вченої ради) – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
3 Кірдан Олена Леонідівна (заступник голови спеціалізованої вченої ради) – доктор педагогічних наук, доцент кафедри Економічної теорії права та методики викладання економічних дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
4 2  Совгіра Світлана Василівна (вчений секретар спеціалізованої вченої ради) – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
5 Демченко Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної освіти, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
6 1IMG_89112 Савченко Наталія Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
7  Пащенко Дмитро Іванович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, КВНЗ Київської обласної ради “Академія неперервної освіти”. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
8  Білецька Ірина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
9 8 Грітченко Анатолій Григорович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
10   Мартинюк Михайло Тадейович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і астрономії та методик їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
11  9 Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
12 10 Комар Ольга Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
13 Безлюдна Віта Валеріївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
14 15 Петренко Оксана Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри  вікової та педагогічної психології  Рівненського державного гуманітарного університету. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
15 14 Ткачук Станіслав Іванович – доктор педагогічних наук, професор, декан технолого-педагогічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
16 Кравченко Оксана Олексіївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
17 17 Шандрук Світлана Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології  Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
18 18 Артемова Любов Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, ПВНЗ “Київський міжнародний університет”. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
19 Шахов Володимир Іванович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
20 Черкасов Черкасов Володимир Федорович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.