Склад спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01

Склад спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01
в Уманському державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини

  1. Безлюдний Олександр Іванович – (голова спеціалізованої вченої ради) доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
  2. Браславська Оксана Володимирівна – (заступник голови спеціалізованої вченої ради) доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  3. Кірдан Олена Леонідівна – (вчений секретар спеціалізованої вченої ради) доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
  4. Безлюдна Віта Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
  5. Гедзик Андрій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, перший проректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  6. Годованюк Тетяна Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  7. Йовенко Лариса Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
  8. Комар Ольга Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  9. Кравченко Оксана Олексіївна – доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
  10. Кучай Олександр Володимирович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  11. Кушнір Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
  12. Петренко Оксана Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
  13. Савченко Наталія Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
  14. Совгіра Світлана Василівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  15. Черкасов Володимир Федорович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської міської ради. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
  16. Шандрук Світлана Іванівна – доктор педагогічних наук, професор. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  17. Шахов Володимир Іванович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
  18. Ящук Сергій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.