Загальна інформація

Наша адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

e-mail: specrada0104@udpu.edu.ua

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини діє спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 №530) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:

  • 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
  • 00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Діяльність спеціалізованої вченої ради забезпечують 18 докторів наук.
Голова спеціалізованої вченої ради:

Безлюдний Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

 

 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

Браславська Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради:

Кірдан Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Тел.: 0963111580

e-mail: specrada0104@udpu.edu.ua