Загальна інформація

Наша адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

e-mail: specrada0104@udpu.edu.ua

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини діє спеціалізована вчена рада Д74.053.01 (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1643) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями:

  • 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
  • 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Діяльність спеціалізованої вченої ради забезпечують 20 докторів наук.
Голова спеціалізованої вченої ради:

Кочубей Тетяна Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

 

 

 

Заступники голови спеціалізованої вченої ради:

Браславська Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Кірдан Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри Економічної теорії права та методики викладання економічних дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради:

Совгіра Світлана Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Тел.: 0679357674

e-mail: specrada0104@udpu.edu.ua

 

Технічний секретар спеціалізованої вченої ради:

Чирва Галина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти.

Тел.: 0983775208      0509887291