Про відділ

    В умовах інформатизації суспільства одним із напрямів удосконалення видавничої діяльності ЗВО є ефективна робота редакційного відділу. Стратегічними завданнями відділу на сьогодні є забезпечення плідної співпраці з професорсько-викладацьким складом щодо якісної підготовки навчально-методичної літератури в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, підготовка до друку наукових фахових видань університету та їх популяризація на європейському і світовому рівнях.

Руденко Вікторія Миколаївна

Начальник відділу

Гамандій Діана Олександрівна

Фахівець І категорії

Непомяща Анастасія Вадимівна

Коректор