Склад НТР

СКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

Наказ про затвердження складу Науково-технічної ради

Члени Науково-технічної ради:

 1. Годованюк Тетяна Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, голова Науково-технічної ради;
 2. Міколута Дінара Олександрівна – секретар Науково-технічної ради;
 3. Друганов Віталій Андрійович – голова студентського наукового товариства;
 4. Авраменко Олег Борисович – доктор педагогічних наук, професор, професор безпеки життєдіяльності;
 5. Білецька Ірина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, заступник голови Науково-технічної ради;
 6. Азізов Талят Нуредінович – доктор технічних наук, професор;
 7. Білошкурський Микола Васильович – кандидат економічних наук, доцент;
 8. Браславська Оксана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор;
 9. Гончар Галина Іванівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
 10. Гончарук Валентина Анатоліївна– кандидат педагогічних наук, доцент;
 11. Григоренко Тетяна Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, директор бібліотеки;
 12. Заболотна Оксана Адольфівна – доктор педагогічних наук, професор;
 13. Ільницька Катерина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу міжнародних зв’язків;
 14. Калабська Віра Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 15. Кірдан Олена Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01;
 16. Коберник Олександр Миколайович – доктор педагогічних наук, професор;
 17. Коваленко Анатолій Сергійович– кандидат педагогічних наук, доцент;
 18. Колмакова Віра Олексіївна – координатор з наукометричної діяльності університету;
 19. Комар Ольга Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор;
 20. Кочубей Тетяна Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор;
 21. Кузнець Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор;
 22. Логіна Ліна Володимирівна – начальник відділу наукового та науково-технічного розвитку;
 23. Макарчук Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 24. Мелентьєв Олег Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент, відповідальний за патентно-ліцензійну та винахідницьку діяльність в університеті;
 25. Осадченко Тетяна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 26. Прищепа Світлана Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, відповідальна в університеті за атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії;
 27. Рогова Анна Олександрівна – т.в.о. завідувача відділу аспірантури та докторантури;
 28. Руденко Вікторія Миколаївна – начальник редакційного відділу;
 29. Совгіра Світлана Василівна – доктор педагогічних наук, професор;
 30. Скрипник Олена Миколаївна – кандидат історичних наук, професор;
 31. Терещук Сергій Іванович – доктор педагогічних наук, доцент;
 32. Тищенко Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, керівник Регіонального центру МАН в УДПУ;
 33. Ткачук Галина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор;
 34. Тягай Ірина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, голова Ради молодих науковців;
 35. Цимбал Наталія Андріївна – кандидат філологічних наук, професор;
 36. Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор;
 37. Чвертко Людмила Андріївна – кандидат економічних наук, доцент.