Склад НТР

СКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

Коляда Наталія Миколаївна голова Науково-технічної ради, доктор педагогічних наук, професор, проректор з інноваційної діяльності та європейської інтеграції;

Тинкован Марія Віталіївна – секретар Науково-технічної ради.

 

Члени Науково-технічної ради:

 

 1. Азізов Талят Нуредінович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри техніко-технологічних дисциплін охорони праці та безпеки життєдіяльності, дійсний член Академії будівництва України;
 2. Андрощук Людмила Михайлівнакандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури;
 3. Білецька Ірина Олександрівна − доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов;
 4. Браславська Оксана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання;
 5. Годованюк Тетяна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи факультету фізики, математики та інформатики;
 6. Григоренко Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та методики її навчання, директор бібліотеки;
 7. Денисюк Василь Вікторович кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та методики її навчання;
 8. Діхтяренко Світлана Юріївнакандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, в. о. завідуючого кафедри психології;
 9. Дудик Михайло Володимировичкандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання;
 10. Заболотна Оксана Адольфівна − доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов;
 11. Зелінська Оксана Юріївнадоктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови та методики її навчання;
 12. Іщенко Людмила Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини;
 13. Коберник Олександр Миколайович − доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту;
 14. Колмакова Віра Олексіївнакоординатор з організації наукометричної діяльності в університеті, старший викладач кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій;
 15. Кочубей Тетяна Дмитрівна − доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи;
 16. Комар Ольга Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі;
 17. Кривошея Ігор Івановичкандидат історичних наук, професор, директор Українсько-польського культурно-освітнього центру;
 18. Кузнець Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України;
 19. Курмаєв Петро Юрійовичдоктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства, фінансів та фінансово-економічної безпеки;
 20. Кушнір Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти;
 21. Логіна Ліна Володимирівна – начальник відділу науково-технічного розвитку та європейської інтеграції;
 22. Мелентьєв Олег Борисович − кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної освіти, відповідальній за патентно-ліцензійну діяльність університету;
 23. Мельник Олексій Сергійович − голова Ради молодих науковців, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями;
 24. Муковіз Олексій Павлович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії початкового навчання;
 25. Новаківська Людмила Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української літератури, українознавства та методики їх навчання;
 26. Осадченко Тетяна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання;
 27. Руденко Вікторія Миколаївна – завідувач редакційного відділу;
 28. Священко Зінаїда Василівна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання;
 29. Совгіра Світлана Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання;
 30. Сушкевич Ольга Валентинівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання, координатор міжнародного співробітництва університету;
 31. Тищенко Тетяна Миколаївнакандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови та методики її навчання, керівник Регіонального центру МАН;
 32. Чвертко Людмила Андріївнакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки;
 33. Чирва Галина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури;
 34. Щербій Альона Олександрівна – заступник голови Студентського наукового товариства.