Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти

Координатор – Інститут педагогіки НАПН України

(керівник – д.пед.наук, доцент Ящук С.М.)

image1Колектив лабораторії працює над вирішенням актуальних проблем професійної та технологічної освіти.

image2Основними напрямами є:

– наукове обґрунтування змісту та методики технологічної підготовки учнівської молоді;

– зміст та методика формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів;

–   інноваційні напрями удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у вищих навчальних закладах.

image3Лабораторія активно співпрацює з відділом технологічної освіти та допрофесійної підготовки Інституту педагогіки НАПН України. Співробітники лабораторії взяли активну участь у розробці науково-методичних матеріалів, які стосуються реалізації нового змісту технологічної підготовки старшокласників, зокрема, на замовлення МОН України розроблено програми «Технології. Рівень стандарту» для 10-11 класів.

За останні роки основними результатами роботи лабораторії є:

– розроблено Концепцію технологічної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

– розроблено і впроваджено навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Трудове навчання 5-9 класи, Технології 10-11 класи (рівень стандарту);

– розроблено і впроваджено підручники «Технології 10 клас», «Технології 11 клас»;

– розроблено та видрукувано навчально-методичні посібники «Зміст та методика навчання технології у 10 класі», «Сучасний урок технологій у старшій школі», «Наукові засади теорії й методики навчання технологій» та інші.

image4У рамках наукової школи здійснюється:

– підготовка та проведення науково-практичних конференцій, методичних семінарів, круглих столів;

– розробка та видавництво навчально-методичного забезпечення для професійної підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у вищих навчальних закладах;

image5– наукова робота студентів, підготовка магістерських робіт та написання кандидатських й докторських дисертацій;

– підготовка студентів до Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт;

– функціонування центру вивчення народних ремесел у школі тощо.image6

Членами науково-дослідної лабораторії видано понад 250 наукових праць, серед яких монографії, підручники, посібники, програми.

Для пропаганди результатів досліджень та розробок члени лабораторії беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міжвузівських науково-практичних конференціях, різноманітних виставках, семінарах, проводить виїзні засідання в навчальних закладах. Члени лабораторії систематично публікують свої наукові доробки у фахових виданнях, в тому числі в збірниках наукових праць «Педагогічний альманах», «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи» та фахових періодичних виданнях «Рідна школа», «Трудова підготовка в закладах освіти», «Трудове навчання», «Молодь і ринок» та інші.

За успіхи в науково-дослідній роботі колектив лабораторії відзначено Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України.

image7Лабораторія запрошує до співпраці всіх викладачів і науковців, які займаються питаннями розвитку професійної та технологічної освіти, та пропонує свою допомогу з методичних і організаційних питань відкриття та проведення нових наукових досліджень. За інформацією звертатись за адресою: 20300 м. Умань, вул. Садова, 2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, науково-дослідна лабораторія «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти» (E-mail: S.yashchuk@ukr.net, тел.: (068) 392-58-45 – завідувач лабораторії, доц. Ящук С.М.).