Гуманітарні науки та мистецтво

Факультет мистецтв
Кафедра хореографії та художньої культури
Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Кафедра образотворчого мистецтва
Кафедра інструментального виконавства
Історичний факультет
Кафедра історії України
Кафедра всесвітньої історії та методик навчання
Кафедра філософії та суспільних дисциплін
Факультет української філології
Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання
Кафедра української мови та методики її навчання
Кафедра слов'янських мов та зарубіжної літератури
Кафедра практичного мовознавства
Факультет іноземних мов
Кафедра англійської мови та методики її навчання
Кафедра теорії та практики іноземних мов
Кафедра іноземних мов